Comunicat de presă


Indicatori monetari - mai 2014

26.06.2014

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii mai 2014 un sold de 240837,4 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2014 aceasta s-a diminuat cu 101,9 milioane lei, iar în raport cu mai 2013 masa monetară s-a majorat cu 6,5 la sută (5,5 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI31 mai 2014
(mil. lei)
mai 2014/
apr. 2014
%
mai 2014/
mai 2013
%
M1 (masa monetară în sens restrâns)100 629,50,613,7
Numerar în circulaţie 35 698,1-0,412,8
Depozite overnight **64 931,41,214,2
M2 (masa monetară intermediară)240 549,60,06,5
M1 100 629,50,613,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv(sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)139 920,1-0,51,9
M3 (masa monetară în sens larg)240 837,40,06,5
M2 240 549,60,06,5
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)287,8-11,815,6

* date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI31 mai 2014
(mil. lei)
mai 2014/
apr. 2014
%
mai 2014/
mai 2013
%
Masa monetară (M3)240 837,40,06,5
Active externe nete**80 172,6-5,348,3
Active interne nete***160 664,82,8-6,6

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna mai 2014 cu 0,6 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2014, până la nivelul de 216945,5 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 1,2 la sută (1,2 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,7 la sută). La 31 mai 2014, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 2,1 la sută (-3,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2013, pe seama majorării cu 7,0 la sută a componentei în lei (6,0 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 7,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 8,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI31 mai 2014
(mil. lei)
mai 2014/
apr. 2014
%
mai 2014/
mai 2013
%
Credit neguvernamental (total) 216 945,5-0,6-2,1
Credit neguvernamental în lei:89 861,91,27,0
- gospodării ale populaţiei36 588,51,87,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)53 273,40,76,7
Credit neguvernamental în valută: 127 083,6-1,9-7,7
- gospodării ale populaţiei65 113,7-2,1-5,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)61 969,9-1,6-9,9

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a redus în luna mai 2014 cu 1,2 la sută, până la 78752,2 milioane lei. La 31 mai 2014, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 10,2 la sută (9,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2013.

 

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna mai 2014 cu 0,1 la sută faţă de luna aprilie 2014, până la nivelul de 215174,9 milioane lei.  

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI31 mai 2014
(mil. lei)
mai 2014/
apr. 2014
%
mai 2014/
mai 2013
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)**215 174,90,16,6
Depozite în lei ale rezidenţilor:139 762,50,38,4
- gospodării ale populaţiei81 306,6-0,66,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)58 455,91,511,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 75 412,4-0,33,4
- gospodării ale populaţiei49 227,8-0,21,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)26 184,6-0,56,9

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,6 la sută, până la 81306,6 milioane lei. La 31 mai 2014, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,5 la sută (5,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2013.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 58455,9 milioane lei. La 31 mai 2014, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 11,2 la sută (10,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2013.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au redus cu 0,3 la sută, până la nivelul de 75412,4 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,8 la sută, până la 17144,6 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 3,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 2,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 1,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,1 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 6,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 6,4 la sută). 


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9521,7 milioane lei (soldul la 31 mai 2014), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 69230,5 milioane lei (soldul la 31 mai 2014).