Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

25.06.2007

În şedinţa din 25 iunie 2007, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la nivelul de 7,25 la sută pe an la 7,00 la sută;
  • Exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe pieţele financiare;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi perspectivele acestora în vederea asigurării condiţiilor monetare compatibile cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi a consolidării procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană, contând totodată şi pe sprijinul celorlalte componente ale mixului de politici economice.Analiza celor mai recente evoluţii ale indicatorilor macroeconomici relevă continuarea procesului de dezinflaţie, o relativă temperare a ritmului de creştere economică, dar şi adâncirea deficitului de cont curent în contextul persistenţei unei dinamici înalte a absorbţiei interne.

Dinamica salariilor s-a menţinut la un nivel înalt, simultan cu accentuarea tensiunilor pe piaţa forţei de muncă. În plan monetar, se remarcă o încetinire marginală a ritmului de creştere a creditului neguvernamental, în condiţiile unei temperări a dinamicii împrumuturilor în monedă naţională şi ale intensificării ritmului de creştere a creditelor în valută.

În luna mai, rata anuală a inflaţiei s-a situat la nivelul de 3,81 la sută, inferior nivelului de 4,87 la sută înregistrat în luna decembrie 2006. Uşoara creştere faţă de luna precedentă se datorează ajustării chiriilor pentru locuinţele de stat şi majorării unor preţuri volatile (legume, fructe, combustibili), nivelul atins de rata anuală a inflaţiei în luna mai fiind compatibil cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu.

Inflaţia de bază, calculată în condiţiile eliminării impactului taxei pe viciu, a coborât la nivelul de 2,7 la sută în luna mai faţă de 2,8 la sută în luna aprilie şi 3,0 la sută în decembrie 2006.

Reducerea inflaţiei de bază atestă menţinerea unor condiţii monetare de ansamblu restrictive în contextul recentelor ajustări ale nivelurilor instrumentelor de politică monetară, al unei aprecieri mai pronunţate a monedei naţionale şi al menţinerii nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii.

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 7,25 la sută pe an la 7,00 la sută, exercitarea prin intermediul operaţiunilor de piaţă a unui control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe pieţele financiare şi menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Deşi procesul de dezinflaţie a continuat, riscurile legate de majorarea salariilor, de atitudinea prociclică a politicii fiscale şi de o accentuare a dezechilibrului extern reclamă păstrarea unei atitudini prudente a autorităţii monetare.

BNR reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi perspectivele acestora în vederea asigurării condiţiilor monetare compatibile cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi a consolidării procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană, contând, totodată, şi pe sprijinul celorlalte componente ale mixului de politici economice.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 31 iulie 2007, când va fi analizat raportul trimestrial asupra inflaţiei.