Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

28.03.2014
În şedinţa din 28 martie 2014, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:
  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,5 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reafirmă că utilizarea adecvată a tuturor instrumentelor de care dispune banca centrală în condiţiile monitorizării atente a evoluţiilor interne şi ale mediului economic internaţional va permite îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, precum şi asigurarea stabilităţii financiare.

Analiza celor mai recente evoluţii ale indicatorilor macroeconomici atestă continuarea procesului de dezinflaţie în linie cu traiectoria prognozată de banca centrală concomitent cu redresarea activităţii economice.

Rata anuală a inflaţiei a coborât la un minim istoric de 1,05 la sută în luna februarie 2014 de la 1,55 la sută în luna decembrie 2013. În acelaşi timp, rata medie anuală a inflaţiei a fost de 3,2 la sută în luna februarie 2014 faţă de 3,6 la sută în luna anterioară, iar rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru asigurarea comparabilităţii la nivel european şi evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a continuat să scadă, atingând nivelul de 2,6 la sută în luna februarie faţă de 2,9 la sută în luna ianuarie.

Această evoluţie şi perspectivele favorabile ale inflaţiei în contextul monitorizării atente a evoluţiilor interne şi internaţionale au permis băncii centrale ajustarea corespunzătoare a conduitei politicii monetare şi întărirea mecanismului de transmisie a acesteia în condiţiile ancorării eficace a anticipaţiilor.

Lichiditatea în sistemul bancar a înregistrat fluctuaţii, manifestându-se o tendinţă de surplus, ceea ce a determinat menţinerea ratelor de dobândă pe piaţa monetară, cu precădere a celor pe termen scurt, sub nivelul celei de politică monetară.

Situaţia favorabilă a lichidităţii, scăderea dobânzilor la creditele noi ca efect al reducerilor succesive ale ratei dobânzii de politică monetară şi îmbunătăţirea evoluţiei împrumuturilor în monedă naţională creează premise suplimentare pentru o redresare a creditării sectorului privat. Cu toate acestea, dinamica împrumuturilor acordate acestui sector rămâne lentă pe fondul scăderii semnificative a volumului creditului în valută.

Dinamizarea activităţii economice s-a datorat evoluţiei favorabile a exportului net, dar şi ameliorării cererii interne. Pe partea ofertei, contribuţiile majore la creşterea economică au fost aduse de producţia industrială şi cea agricolă.

Cele mai recente evaluări reconfirmă perspectiva menţinerii ratei anuale a inflaţiei în lunile următoare la niveluri scăzute, apropiate de minime istorice. Această perspectivă este compatibilă cu prognoza anterioară privind revenirea şi menţinerea ulterioară a ratei anuale a inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie al ţintei staţionare de 2,5 la sută +/-1 punct procentual.

Riscurile asociate acestei perspective provin în principal din mediul extern, şi anume volatilitatea fluxurilor de capital în condiţiile variabilităţii apetitului pentru risc al investitorilor pe fondul evoluţiilor geopolitice şi regionale, accelerării procesului de dezintermediere transfrontalieră din sistemul bancar şi modificării expunerilor faţă de economiile emergente în ansamblu.

În acest context, CA al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,5 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Conduita politicii monetare este menită să asigure menţinerea în mod sustenabil a stabilităţii preţurilor pe termen mediu corespunzător ţintei anuale staţionare de 2,5 la sută, concomitent cu crearea condiţiilor pentru revigorarea sustenabilă a activităţii de creditare de natură să contribuie la realizarea unei creşteri economice echilibrate şi de durată.

CA al BNR reafirmă că utilizarea adecvată a tuturor instrumentelor de care dispune banca centrală în condiţiile monitorizării atente a evoluţiilor interne şi ale mediului economic internaţional va permite îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, precum şi asigurarea stabilităţii financiare.

Implementarea consecventă a mixului de politici macroeconomice şi reforme structurale convenite în cadrul acordurilor de finanţare externă încheiate cu instituţiile internaţionale, alături de o situaţie socială şi politică echilibrată în anul electoral 2014, este de natură să consolideze stabilitatea economiei româneşti şi să întărească rezistenţa acesteia faţă de şocuri externe.

Potrivit calendarului aprobat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 6 mai 2014 când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.» Video: Briefing de presă 28 martie 2014