Comunicat de presă


Indicatori monetari - februarie 2014

25.03.2014

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2014 un sold de 242 876,6 milioane lei. Faţă de luna ianuarie 2014 aceasta a crescut cu 1,0 la sută (0,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2013 masa monetară s-a majorat cu 10,7 la sută (9,5 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 28 februarie 2014
(mil. lei)
feb. 2014/
ian. 2014
%
feb. 2014/
feb. 2013
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 102 338,2 2,6 19,3
Numerar în circulaţie 35 990,4 3,0 16,7
Depozite overnight ** 66 347,8 2,4 20,8
M2 (masa monetară intermediară) 242 708,4 1,0 10,7
M1 102 338,2 2,6 19,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 140 370,2 -0,2 5,1
M3 (masa monetară în sens larg) 242 876,6 1,0 10,7
M2 242 708,4 1,0 10,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 168,2 6,8 -13,1

* date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 28 februarie 2014
(mil. lei)
feb. 2014/
ian. 2014
%
feb. 2014/
feb. 2013
%
Masa monetară (M3) 242 876,6 1,0 10,7
Active externe nete** 76 102,3 0,4 62,9
Active interne nete*** 166 774,3 1,2 -3,5

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna februarie 2014 cu 0,2 la sută (-0,5 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2014, până la nivelul de 218 344,0 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,2 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,5 la sută). La 28 februarie 2014, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 2,0 la sută (-3,0 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2013, pe seama majorării cu 2,1 la sută a componentei în lei (1,0 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 4,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 7,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 28 februarie 2014
(mil. lei)
feb. 2014/
ian. 2014
%
feb. 2014/
feb. 2013
%
Credit neguvernamental (total) 218 344,0 -0,2 -2,0
Credit neguvernamental în lei: 86 150,6 0,2 2,1
- gospodării ale populaţiei 34 763,2 0,4 2,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 387,4 0,1 2,1
Credit neguvernamental în valută: 132 193,4 -0,4 -4,4
- gospodării ale populaţiei 68 174,6 -0,4 -1,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 64 018,8 -0,4 -7,9

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna februarie 2014 cu 1,4 la sută, până la 84 206,0 milioane lei. La 28 februarie 2014, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 11,1 la sută (10,0 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2013.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna februarie 2014 cu 0,7 la sută faţă de luna ianuarie 2014, până la nivelul de 216548,5 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 28 februarie 2014
(mil. lei)
feb. 2014/
ian. 2014
%
feb. 2014/
feb. 2013
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 216 548,5 0,7 10,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 140 900,7 0,2 14,1
- gospodării ale populaţiei 81 930,4 0,2 8,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 970,3 0,2 22,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 75 647,8 1,6 4,9
- gospodării ale populaţiei 49 792,6 0,1 3,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 25 855,2 4,5 8,1

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,2 la sută, până la 81 930,4 milioane lei. La 28 februarie 2014, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 8,9 la sută (7,8 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2013.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,2 la sută, până la 58 970,3 milioane lei. La 28 februarie 2014, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 22,3 la sută (21,1 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2013.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) , exprimate în lei, s-au majorat cu 1,6 la sută, până la nivelul de 75 647,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,5 la sută, până la 16 812,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 1,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 3,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 8,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 5,0 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 642,8 milioane lei (soldul la 28 februarie 2014), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 74 563,2 milioane lei (soldul la 28 februarie 2014).