Comunicat de presă


Indicatori monetari - ianuarie 2014

25.02.2014

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2014 un sold de 240 541,4 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2013 aceasta s-a diminuat cu 0,4 la sută (-1,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2013 masa monetară s-a majorat cu 9,7 la sută (8,5 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2014
(mil. lei)
ian. 2014/
dec. 2013
%
ian. 2014/
ian. 2013
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 99 734,0 -0,6 15,9
Numerar în circulaţie 34 943,4 0,5 15,3
Depozite overnight ** 64 790,6 -1,1 16,3
M2 (masa monetară intermediară) 240 384,0 -0,4 9,7
M1 99 734,0 -0,6 15,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 140 650,0 -0,2 5,6
M3 (masa monetară în sens larg) 240 541,4 -0,4 9,7
M2 240 384,0 -0,4 9,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 157,4 -46,8 -16,7

* date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2014
(mil. lei)
ian. 2014/
dec. 2013
%
ian. 2014/
ian. 2013
%
Masa monetară (M3) 240 541,4 -0,4 9,7
Active externe nete** 75 768,0 15,6 80,1
Active interne nete*** 164 773,4 -6,4 -7,0

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna ianuarie 2014 cu 0,1 la sută (-0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2013, până la nivelul de 218714,5 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,7 la sută (-0,2 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,5 la sută). La 31 ianuarie 2014, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 2,1 la sută (-3,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2013, pe seama majorării cu 1,6 la sută a componentei în lei (0,5 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 4,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 6,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2014
(mil. lei)
ian. 2014/
dec. 2013
%
ian. 2014/
ian. 2013
%
Credit neguvernamental (total) 218 714,5 0,1 -2,1
Credit neguvernamental în lei: 85 945,4 0,7 1,6
- gospodării ale populaţiei 34 611,4 0,0 1,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 334,0 1,2 1,9
Credit neguvernamental în valută: 132 769,1 -0,3 -4,3
- gospodării ale populaţiei 68 481,9 -0,2 -0,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 64 287,2 -0,3 -7,9

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna ianuarie 2014 cu 3,4 la sută, până la 83 005,1 milioane lei. La 31 ianuarie 2014, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 8,2 la sută (7,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2013.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au diminuat în luna ianuarie 2014 cu 0,2 la sută faţă de luna decembrie 2013, până la nivelul de 215 126,8 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2014
(mil. lei)
ian. 2014/
dec. 2013
%
ian. 2014/
ian. 2013
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 215 126,8 -0,2 9,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 140 643,6 -1,0 13,6
- gospodării ale populaţiei 81 944,9 2,3 9,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 698,7 -5,3 20,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 74 483,2 1,2 3,4
- gospodării ale populaţiei 49 729,8 0,2 4,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 753,4 3,4 2,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,3 la sută, până la 81 944,9 milioane lei. La 31 ianuarie 2014, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 9,3 la sută (8,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2013.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 5,3 la sută, până la 58 698,7 milioane lei. La 31 ianuarie 2014, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 20,3 la sută ( 19,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2013.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 1,2 la sută, până la nivelul de 74 483,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,9 la sută, până la 16 559,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 3,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 0,8 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 4,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 2,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 0,4 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 690,1 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2014), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 73 315,0 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2014).