Comunicat de presă


Indicatori monetari - decembrie 2013

27.01.2014

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2013 un sold de 241 550,1 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2013 aceasta a crescut cu 2,8 la sută (2,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2012 masa monetară s-a majorat cu 8,8 la sută (7,1 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2013
(mil. lei)
dec. 2013/
nov. 2013
%
dec. 2013/
dec. 2012
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 100 314,5 2,6 12,7
Numerar în circulaţie 34 786,4 1,6 10,5
Depozite overnight ** 65 528,1 3,2 13,9
M2 (masa monetară intermediară) 241 254,0 2,8 8,8
M1 100 314,5 2,6 12,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 140 939,5 2,9 6,1
M3 (masa monetară în sens larg) 241 550,1 2,8 8,8
M2 241 254,0 2,8 8,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 296,1 5,9 57,4

* date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2013
(mil. lei)
dec. 2013/
nov. 2013
%
dec. 2013/
dec. 2012
%
Masa monetară (M3) 241 550,1 2,8 8,8
Active externe nete** 65 535,5 2,4 85,7
Active interne nete*** 176 014,6 2,9 -5,7

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna decembrie 2013 cu 0,6 la sută (-0,9 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2013, până la nivelul de 218 464,9 milioane lei. Creditul în lei s-a redus cu 0,6 la sută (-0,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,5 la sută). La 31 decembrie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 3,3 la sută (4,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2012, pe seama majorării cu 0,7 la sută a componentei în lei (-0,8 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 5,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 6,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2013
(mil. lei)
dec. 2013/
nov. 2013
%
dec. 2013/
dec. 2012
%
Credit neguvernamental (total) 218 464,9 -0,6 -3,3
Credit neguvernamental în lei: 85 354,4 -0,6 0,7
- gospodării ale populaţiei 34 622,1 -0,3 0,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 732,3 -0,7 0,8
Credit neguvernamental în valută: 133 110,5 -0,6 -5,7
- gospodării ale populaţiei 68 622,4 0,1 -2,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 64 488,1 -1,3 -9,2

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna decembrie 2013 cu 3,5 la sută, până la 80 243,6 milioane lei. La 31 decembrie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 1,8 la sută (0,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2012.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna decembrie 2013 cu 3,2 la sută faţă de luna noiembrie 2013, până la nivelul de 215 651,1 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2013
(mil. lei)
dec. 2013/
nov. 2013
%
dec. 2013/
dec. 2012
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 215 651,1 3,2 9,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 142 046,3 5,2 13,2
- gospodării ale populaţiei 80 075,0 1,1 7,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 61 971,3 11,1 22,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 73 604,8 -0,6 2,5
- gospodării ale populaţiei 49 654,9 0,7 4,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23 949,9 -3,2 -1,9

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,1 la sută, până la 80 075,0 milioane lei. La 31 decembrie 2013, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,1 la sută (5,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 11,1 la sută, până la 61 971,3 milioane lei. La 31 decembrie 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 22,3 la sută (20,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au redus cu 0,6 la sută, până la nivelul de 73 604,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 1,6 la sută, până la 16 412,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 2,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 1,2 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 4,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 1,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 3,1 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 876,6 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 70 367,0 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2013).