Comunicat de presă


Comunicat privind şedinţa Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

24.12.2013

La data de 23 decembrie 2013, a avut loc şedinţa ordinarǎ a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ (CNSF).

La întâlnire au participat dl. Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR şi Preşedinte al CNSF, dl. Daniel Chiţoiu, Ministrul Finanţelor Publice, dl. Liviu Voinea, Ministrul Delegat pentru Buget, dl. Dan Radu Ruşanu, Preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi dl. Eugen Dijmărescu, Director al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

Având în vedere prevederile art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, membrii CNSF au semnat actul adiţional nr. 4 la acordul de cooperare în domeniul stabilităţii financiare încheiat la data de 31 iulie 2007, în baza căruia, pe perioada tranzitorie până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, Comitetul este îndreptăţit să adopte recomandări şi, respectiv, opinii consultative în aplicarea prevederilor art.1261 şi 1641 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006.

Membrii CNSF au analizat prevederile directivei CRD IV referitoare la amortizoarele de capital ce pot fi impuse instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii, pe lângă cerinţele minime de fonduri proprii, în vederea creşterii capacităţii acestora de a suporta pierderile ce pot surveni ca urmare a materializării riscurilor idiosincratice şi sistemice.

În acest context, membrii CNSF au adoptat Recomandarea CNSF nr. 1/2013 prin care se recomandă Băncii Naţionale a României, respectiv Autorităţii de Supraveghere Financiară să nu impună instituţiilor de credit, respectiv societăţilor de servicii de investiţii financiare implementarea accelerată a amortizorului de conservare a capitalului si a amortizorului anti-ciclic de capital, începând cu 1 ianuarie 2014. De asemenea, membrii CNSF au recomandat Băncii Naţionale a României, precum şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, să stabilească un nivel 0 (zero) al amortizorului pentru riscul sistemic pentru instituţiile de credit, respectiv pentru societăţile de servicii de investiţii financiare, începând cu 1 ianuarie 2014.

Membrii CNSF vor emite periodic recomandări privind aplicarea amortizoarelor de capital în România.