Comunicat de presă


Indicatori monetari - iulie 2013

26.08.2013

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2013 un sold de 225905,2 milioane lei. Faţă de luna iunie 2013 aceasta s-a diminuat cu 0,8 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2012 masa monetară s-a majorat cu 2,0 la sută (-2,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2013
(mil. lei)
iulie 2013/
iunie 2013
%
iulie 2013/
iulie 2012
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 92 007,5 -1,2 2,8
Numerar în circulaţie 33 015,8 -0,7 0,4
Depozite overnight ** 58 991,7 -1,5 4,2
M2 (masa monetară intermediară) 225 700,1 -0,8 2,1
M1 92 007,5 -1,2 2,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 133 692,6 -0,6 1,6
M3 (masa monetară în sens larg) 225 905,2 -0,8 2,0
M2 225 700,1 -0,8 2,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 205,1 1,3 -48,3

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2013
(mil. lei)
iulie 2013/
iunie 2013
%
iulie 2013/
iulie 2012
%
Masa monetară (M3) 225 905,2 -0,8 2,0
Active externe nete** 57 133,2 14,7 74,9
Active interne nete*** 168 772,0 -5,2 -10,6

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna iulie 2013 cu 1,2 la sută (-0,9 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2013, până la nivelul de 221432,3 milioane lei. Creditul în lei s-a redus cu 0,5 la sută (-0,2 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,4 la sută). La 31 iulie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 4,4 la sută (-8,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2012, pe seama majorării cu 0,7 la sută a componentei în lei (-3,5 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 7,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 3,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2013
(mil. lei)
iulie 2013/
iunie 2013
%
iulie 2013/
iulie 2012
%
Credit neguvernamental (total) 221 432,3 -1,2 -4,4
Credit neguvernamental în lei: 83 877,4 -0,5 0,7
- gospodării ale populaţiei 33 982,9 0,2 -1,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 894,5 -0,9 2,0
Credit neguvernamental în valută: 137 554,9 -1,7 -7,2
- gospodării ale populaţiei 69 332,4 -1,2 -4,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 68 222,5 -2,1 -9,5

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna iulie 2013 cu 2,9 la sută, până la 72512,1 milioane lei. La 31 iulie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o scădere de 8,0 la sută (-11,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2012.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna iulie 2013 cu 0,9 la sută faţă de luna iunie 2013, până la nivelul de 200408,7 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2013
(mil. lei)
iulie 2013/
iunie 2013
%
iulie 2013/
iulie 2012
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 200 408,7 -0,9 2,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 127 826,8 -1,0 0,9
- gospodării ale populaţiei 76 825,8 -0,3 1,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 001,0 -1,9 -0,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 72 581,9 -0,7 6,7
- gospodării ale populaţiei 48 634,4 -0,5 7,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23 947,5 -1,2 5,0

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,3 la sută, până la 76825,8 milioane lei. La 31 iulie 2013, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 1,6 la sută (-2,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,9 la sută, până la 51001,0 milioane lei. La 31 iulie 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus cu 0,2 la sută (-4,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au scăzut cu 0,7 la sută, până la nivelul de 72581,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,5 la sută, până la 16477,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 6,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 10,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 7,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 11,6 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 5,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 8,9 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 573,8 milioane lei (soldul la 31 iulie 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 62 938,3 milioane lei (soldul la 31 iulie 2013).