Comunicat de presă


Indicatori monetari - iunie 2013

23.07.2013

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2013 un sold de 227782,2 milioane lei. Faţă de luna mai 2013 aceasta s-a majorat cu 0,8 la sută (0,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2012 masa monetară s-a majorat cu 5,0 la sută (-0,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2013
(mil. lei)
iunie 2013/
mai 2013
%
iunie 2013/
iunie 2012
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 93 137,7 5,3 6,0
Numerar în circulaţie 33 260,5 5,1 4,3
Depozite overnight ** 59 877,2 5,3 7,0
M2 (masa monetară intermediară) 227 579,8 0,8 5,1
M1 93 137,7 5,3 6,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 134 442,1 -2,1 4,5
M3 (masa monetară în sens larg) 227 782,2 0,8 5,0
M2 227 579,8 0,8 5,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 202,4 -18,7 -57,9

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2013
(mil. lei)
iunie 2013/
mai 2013
%
iunie 2013/
iunie 2012
%
Masa monetară (M3) 227 782,2 0,8 5,0
Active externe nete** 49 809,9 -7,9 95,0
Active interne nete*** 177 972,3 3,5 -7,0

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iunie 2013 cu 1,1 la sută (1,1 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2013, până la nivelul de 224159,2 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,3 la sută (0,3 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,2 la sută). La 30 iunie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 1,3 la sută (-6,3 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2012, pe seama majorării cu 2,2 la sută a componentei în lei (-3,0 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 3,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 3,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2013
(mil. lei)
iunie 2013/
mai 2013
%
iunie 2013/
iunie 2012
%
Credit neguvernamental (total) 224 159,2 1,1 -1,3
Credit neguvernamental în lei: 84 293,3 0,3 2,2
- gospodării ale populaţiei 33 920,8 -0,4 -1,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 372,5 0,9 4,8
Credit neguvernamental în valută: 139 865,9 1,6 -3,3
- gospodării ale populaţiei 70 145,8 1,9 -1,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 69 720,1 1,3 -5,3

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna iunie 2013 cu 4,5 la sută, până la 74645,4 milioane lei. La 30 iunie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o diminuare de 7,4 la sută (-12,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2012.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna iunie 2013 cu 0,1 la sută faţă de luna mai 2013, până la nivelul de 202165,2 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2013
(mil. lei)
iunie 2013/
mai 2013
%
iunie 2013/
iunie 2012
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 202 165,2 0,1 5,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 129 069,6 0,1 2,5
- gospodării ale populaţiei 77 060,8 0,9 2,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 008,8 -1,1 3,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 73 095,6 0,2 12,2
- gospodării ale populaţiei 48 860,1 0,8 12,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 235,5 -1,0 11,8

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9 la sută, până la 77060,8 milioane lei. La 30 iunie 2013, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 2,0 la sută (-3,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,1 la sută, până la 52008,8 milioane lei. La 30 iunie 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 3,2 la sută (-2,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,2 la sută, până la nivelul de 73095,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au diminuat cu 1,6 la sută, până la 16393,6 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 12,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 12,0 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 12,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 12,2 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 11,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 11,5 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 596,2 milioane lei (soldul la 30 iunie 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 65 049,2 milioane lei (soldul la 30 iunie 2013).