Comunicat de presă


Indicatori monetari - mai 2013

25.06.2013

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii mai 2013 un sold de 226 070,6 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2013 aceasta s-a majorat cu 0,1 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2012 masa monetară s-a majorat cu 2,5 la sută (-2,7 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2013
(mil. lei)
mai 2013/
apr. 2013
%
mai 2013/
mai 2012
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 88 481,7 -0,8 2,2
Numerar în circulaţie 31 644,2 -2,3 0,5
Depozite overnight ** 56 837,5 0,0 3,1
M2 (masa monetară intermediară) 225 821,6 0,1 3,3
M1 88 481,7 -0,8 2,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 137 339,9 0,7 4,1
M3 (masa monetară în sens larg) 226 070,6 0,1 2,5
M2 225 821,6 0,1 3,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 249,0 22,1 -87,9

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2013
(mil. lei)
mai 2013/
apr. 2013
%
mai 2013/
mai 2012
%
Masa monetară (M3) 226 070,6 0,1 2,5
Active externe nete** 53 992,7 11,7 66,3
Active interne nete*** 172 077,9 -3,0 -8,5

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna mai 2013 cu 0,8 la sută (0,5 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2013, până la nivelul de 221 658,8 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,3 la sută (0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,0 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,3 la sută). La 31 mai 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 2,4 la sută (-7,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2012, pe seama majorării cu 3,9 la sută a componentei în lei (-1,3 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 5,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 4,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2013
(mil. lei)
mai 2013/
apr. 2013
%
mai 2013/
mai 2012
%
Credit neguvernamental (total) 221 658,8 0,8 -2,4
Credit neguvernamental în lei: 84 004,1 0,3 3,9
- gospodării ale populaţiei 34 059,0 0,9 -0,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 945,1 0,0 7,6
Credit neguvernamental în valută: 137 654,7 1,0 -5,9
- gospodării ale populaţiei 68 842,1 1,0 -3,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 68 812,6 1,0 -8,2

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna mai 2013 cu 1,8 la sută, până la 71 443,0 milioane lei. La 31 mai 2013, creditul guvernamental a înregistrat o diminuare de 13,2 la sută (-17,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2012.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna mai 2013 cu 0,6 la sută faţă de luna aprilie 2013, până la nivelul de 201 886,3 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2013
(mil. lei)
mai 2013/
apr. 2013
%
mai 2013/
mai 2012
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 201 886,3 0,6 4,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 128 923,9 0,7 0,6
- gospodării ale populaţiei 76 341,2 -0,9 0,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 582,7 3,1 0,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 72 962,4 0,4 11,7
- gospodării ale populaţiei 48 471,5 1,3 12,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 490,9 -1,2 10,5

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,9 la sută, până la 76 341,2 milioane lei. La 31 mai 2013, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 0,8 la sută (-4,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 3,1 la sută, până la 52 582,7 milioane lei. La 31 mai 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 0,3 la sută (-4,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,4 la sută, până la nivelul de 72 962,4 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au diminuat cu 0,8 la sută, până la 16 660,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 11,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 13,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 12,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 14,6 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 10,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 12,7 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 624,6 milioane lei (soldul la 31 mai 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 61 818,4 milioane lei (soldul la 31 mai 2013).