Comunicat de presă


Indicatori monetari - martie 2013

24.04.2013

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii martie 2013 un sold de 225 317,8 milioane lei. Faţă de luna februarie 2013 aceasta s-a majorat cu 2,7 la sută (2,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2012 masa monetară s-a majorat cu 4,2 la sută (-1,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2013
(mil. lei)
mar. 2013/
feb. 2013
%
mar. 2013/
mar. 2012
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 88 788,1 3,5 4,5
Numerar în circulaţie 31 693,0 2,7 2,6
Depozite overnight ** 57 095,1 4,0 5,6
M2 (masa monetară intermediară) 225 112,0 2,6 5,1
M1 88 788,1 3,5 4,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 136 323,9 2,1 5,4
M3 (masa monetară în sens larg) 225 317,8 2,7 4,2
M2 225 112,0 2,6 5,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 205,8 6,3 -89,7

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2013
(mil. lei)
mar. 2013/
feb. 2013
%
mar. 2013/
mar. 2012
%
Masa monetară (M3) 225 317,8 2,7 4,2
Active externe nete** 48 359,1 3,5 69,8
Active interne nete*** 176 958,7 2,4 -5,8

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna martie 2013 cu 0,5 la sută (0,5 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2013, până la nivelul de 223 883,1 milioane lei. Creditul în lei a scăzut cu 0,3 la sută (-0,3 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 1,0 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 9,7 milioane euro). La 31 martie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 0,2 la sută (-5,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2012, pe seama majorării cu 3,4 la sută a componentei în lei (-1,8 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 2,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 3,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2013
(mil. lei)
mar. 2013/
feb. 2013
%
mar. 2013/
mar. 2012
%
Credit neguvernamental (total) 223 883,1 0,5 -0,2
Credit neguvernamental în lei: 84 147,6 -0,3 3,4
- gospodării ale populaţiei 34 007,7 -0,1 -1,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 139,9 -0,4 6,8
Credit neguvernamental în valută: 139 735,5 1,0 -2,3
- gospodării ale populaţiei 69 642,7 1,2 -0,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 70 092,8 0,9 -4,0

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna martie 2013 cu 3,4 la sută, până la 73 171,9 milioane lei. La 31 martie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o diminuare de 9,6 la sută (-14,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2012.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna martie 2013 cu 2,7 la sută faţă de luna februarie 2013, până la nivelul de 200 813,2 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2013
(mil. lei)
mar. 2013/
feb. 2013
%
mar. 2013/
mar. 2012
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 200 813,2 2,7 5,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 127 445,2 3,2 0,0
- gospodării ale populaţiei 76 942,7 2,3 2,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 502,5 4,8 -3,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 73 368,0 1,8 17,4
- gospodării ale populaţiei 48 935,1 1,6 17,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 432,9 2,2 16,3

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,3 la sută, până la 76 942,7 milioane lei. La 31 martie 2013, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 2,4 la sută (-2,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 4,8 la sută, până la 50 502,5 milioane lei. La 31 martie 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice au scăzut cu 3,3 la sută (-8,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,8 la sută, până la nivelul de 73 368,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,7 la sută, până la 16 616,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 17,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 16,4 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 17,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 17,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 16,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 15,3 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 704,9 milioane lei (soldul la 31 martie 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 63 467,0 milioane lei (soldul la 31 martie 2013).