Comunicat de presă


Indicatori monetari - februarie 2013

26.03.2013

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2013 un sold de 219 494,9 milioane lei. Faţă de luna ianuarie 2013 aceasta s-a majorat cu 0,1 la sută (-0,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2012 masa monetară s-a majorat cu 0,8 la sută (-4,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 28 februarie 2013
(mil. lei)
feb. 2013/
ian. 2013
%
feb. 2013/
feb. 2012
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 85 754,3 -0,3 -0,5
Numerar în circulaţie 30 851,5 1,8 -0,8
Depozite overnight ** 54 902,8 -1,5 -0,3
M2 (masa monetară intermediară) 219 301,4 0,1 2,7
M1 85 754,3 -0,3 -0,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 133 547,1 0,3 4,9
M3 (masa monetară în sens larg) 219 494,9 0,1 0,8
M2 219 301,3 0,1 2,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 193,6 2,4 -95,3

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 28 februarie 2013
(mil. lei)
feb. 2013/
ian. 2013
%
feb. 2013/
feb. 2012
%
Masa monetară (M3) 219 494,9 0,1 0,8
Active externe nete** 46 704,4 11,0 73,8
Active interne nete*** 172 790,5 -2,5 -9,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna februarie 2013 cu 0,3 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2013, până la nivelul de 222 714,8 milioane lei. Creditul în lei a scăzut cu 0,3 la sută (-0,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în euro s-a redus cu 8,9 milioane euro (exprimat în lei, creditul în valută a scăzut cu 0,3 la sută). La 28 februarie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 0,1 la sută (-5,2 la sută în termeni reali) faţă de 29 februarie 2012, pe seama majorării cu 5,0 la sută a componentei în lei (-0,6 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 2,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 2,9 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 28 februarie 2013
(mil. lei)
feb. 2013/
ian. 2013
%
feb. 2013/
feb. 2012
%
Credit neguvernamental (total) 222 714,8 -0,3 0,1
Credit neguvernamental în lei: 84 380,2 -0,3 5,0
- gospodării ale populaţiei 34 053,5 -0,5 -1,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 326,7 -0,1 9,8
Credit neguvernamental în valută: 138 334,6 -0,3 -2,6
- gospodării ale populaţiei 68 844,9 -0,2 -1,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 69 489,7 -0,4 -4,2

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna februarie 2013 cu 1,2 la sută, până la 75 765,7 milioane lei. La 28 februarie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o diminuare de 3,2 la sută (-8,4 la sută în termeni reali) faţă de 29 februarie 2012.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au diminuat în luna februarie 2013 cu 0,1 la sută faţă de luna ianuarie 2013, până la nivelul de 195 536,5 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 28 februarie 2013
(mil. lei)
feb. 2013/
ian. 2013
%
feb. 2013/
feb. 2012
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 195 536,5 -0,1 3,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 123 449,6 -0,3 -2,7
- gospodării ale populaţiei 75 243,8 0,3 0,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 48 205,8 -1,2 -7,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 72 086,9 0,1 16,7
- gospodării ale populaţiei 48 175,3 0,8 17,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23 911,6 -1,2 15,2

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3 la sută, până la 75 243,8 milioane lei. La 28 februarie 2013, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 0,6 la sută (-4,8 la sută în termeni reali) faţă de 29 februarie 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 1,2 la sută, până la 48 205,8 milioane lei. La 28 februarie 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice au scăzut cu 7,4 la sută (-12,4 la sută în termeni reali) faţă de 29 februarie 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,1 la sută, până la nivelul de 72 086,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 16 496,6 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 16,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 16,4 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 17,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 17,1 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 15,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 14,9 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 741,1 milioane lei (soldul la 28 februarie 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 66 024,6 milioane lei (soldul la 28 februarie 2013).