Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - ianuarie 2013

14.03.2013

În luna ianuarie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 465 milioane euro, comparativ cu un deficit de 25 milioane euro în luna ianuarie 2012, pe fondul surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (125 milioane euro, faţă de un deficit de 105 milioane euro), al reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 163 milioane euro) şi al veniturilor (cu 31 milioane euro), precum şi al majorării excedentului balanţei transferurilor curente cu 66 milioane euro, în principal pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice.

- milioane euro -
  Ianuarie 2012p Ianuarie 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 4 762 4 787 -25 5 218 4 753 465
A. Bunuri şi servicii 3 981 4 384 -403 4 321 4 331 -10
a. Bunuri (export fob - import fob)s 3 488 3 786 -298 3 700 3 835 -135
b. Servicii 493 598 -105 621 496 125
- transport 133 102 31 188 94 94
- turism - călătorii 82 102 -20 91 106 -15
- alte servicii 278 394 -116 342 296 46
B. Venituri 104 215 -111 83 163 -80
C. Transferuri curente 677 188 489 814 259 555

p date provizorii
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS[1]

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au totalizat 103 milioane euro (faţă de 18 milioane euro în luna ianuarie 2012), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 102 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 80 097 milioane euro la 31 ianuarie 2013 (80,2 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2013 nivelul de 19 728 milioane euro (19,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 3,6 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în
luna ianuarie 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 31.01.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 742 80 097 1 453
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 598 25 431 125
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 2 092 0
I.2. Datorie public garantatăb) 1 426 1 397 22
I.3. Datorie negarantată public 37 253 36 886 1 112
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 810 7 941 194e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 655 8 442 0
II. Datorie externă pe termen scurt 20 467 19 728 2 925e
Total datorie externă (I+II) 99 209 99 825 4 378

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel)..
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 33,6 la sută în luna ianuarie 2013, comparativ cu 33 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire4 a fost 8,2 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2013, comparativ cu 7,2 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

 

Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

NOTĂ: Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa Baza de date interactivă