Comunicat de presă


Indicatori monetari - ianuarie 2013

25.02.2013

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2013 un sold de 219336,3 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2012 aceasta s-a diminuat cu 1,2 la sută (- 2,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2012 masa monetară s-a majorat cu 1,2 la sută (- 4,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2013
(mil. lei)
ian. 2013/
dec. 2012
%
ian. 2013/
ian. 2012
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 86 016,9 -3,4 -0,6
Numerar în circulaţie 30 298,0 -3,7 -0,5
Depozite overnight ** 55 718,9 -3,2 -0,6
M2 (masa monetară intermediară) 219 147,3 -1,2 3,2
M1 86 016,9 -3,4 -0,6
Depozite cu durata iniţială de pâna la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 133 130,4 0,2 5,7
M3 (masa monetară în sens larg) 219 336,3 -1,2 1,2
M2 219 147,3 -1,2 3,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de pâna la doi ani inclusiv) 189,0 0,4 -95,5

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2013
(mil. lei)
ian. 2013/
dec. 2012
%
ian. 2013/
ian. 2012
%
Masa monetară (M3) 219 336,3 -1,2 1,2
Active externe nete** 42 074,3 19,6 76,6
Active interne nete*** 177 262,0 -5,1 -8,1

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2013 cu 1,1 la sută (-2,4 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2012, până la nivelul de 223389,5 milioane lei. Creditul în lei a scăzut cu 0,1 la sută (-1,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,6 la sută). La 31 ianuarie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 0,3 la sută (-5,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2012, pe seama majorării cu 4,8 la sută a componentei în lei (-1,1 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 2,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 3,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2013
(mil. lei)
ian. 2013/
dec. 2012
%
ian. 2013/
ian. 2012
%
Credit neguvernamental (total) 223 389,5 -1,1 0,3
Credit neguvernamental în lei: 84 604,2 -0,1 4,8
- gospodării ale populaţiei 34 210,0 -0,5 -1,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 394,2 0,1 9,7
Credit neguvernamental în valută: 138 785,3 -1,7 -2,2
- gospodării ale populaţiei 68 984,3 -1,6 -0,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 69 801,0 -1,8 -3,6

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna ianuarie 2013 cu 2,7 la sută, până la 76696,7 milioane lei. La 31 ianuarie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 4,3 la sută (-1,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2012.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au diminuat în luna ianuarie 2013 cu 0,8 la sută faţă de luna decembrie 2012, până la nivelul de 195809,2 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2013
(mil. lei)
ian. 2013/
dec. 2012
%
ian. 2013/
ian. 2012
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 195 809,2 -0,8 4,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 123 800,7 -1,3 -1,9
- gospodării ale populaţiei 74 987,9 0,3 1,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 48 812,8 -3,6 -6,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 72 008,5 0,2 16,3
- gospodării ale populaţiei 47 799,8 0,8 17,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 208,7 -0,9 14,7

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3 la sută, până la 74987,9 milioane lei. La 31 ianuarie 2013, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 1,5 la sută (-4,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 3,6 la sută, până la 48812,8 milioane lei. La 31 ianuarie 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice au scăzut cu 6,8 la sută (-12,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,2 la sută, până la nivelul de 72008,5 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,3 la sută, până la 16429,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 16,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 15,2 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 17,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 16,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 14,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 13,7 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 681,7 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 67 015,0 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2013).