Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - 2012

12.02.2013

În anul 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 039 milioane euro, în scădere cu 15,1 la sută faţă de anul 2011, pe fondul reducerii deficitului balanţei veniturilor şi al balanţei comerciale (cu 540 milioane euro, respectiv 96 milioane euro), precum şi al majorării excedentului balanţei serviciilor şi al transferurilor curente (cu 238 milioane euro, respectiv 25 milioane euro).

- milioane euro -
  2011s 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 59 517 65 455 -5 938 59 584 64 623 -5 039
A. Bunuri şi servicii 52 527 59 596 -7 069 52 560 59 295 -6 735
a. Bunuri (export fob - import fob)* 45 274 52 683 -7 409 45 043 52 356 -7 313
b. Servicii 7 253 6 913 340 7 517 6 939 578
- transport 2 227 1 344 883 2 251 1 325 926
- turism - călătorii 1 019 1 408 -389 1 128 1 424 -296
- alte servicii 4 007 4 161 -154 4 138 4 190 -52
B. Venituri 1 274 3 481 -2 207 1 349 3 016 -1 667
C. Transferuri curente 5 716 2 378 3 338 5 675 2 312 3 363

p date provizorii
s date semidefinitive 
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS[1]. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în anul 2012 a fost finanţat în proporţie de 32,0 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 1613 milioane euro2 (faţă de 1815 milioane euro în anul 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 698 milioane euro, iar creditele intra-grup3 915 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 78 742 milioane euro la 31 decembrie 2012 (79,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,7 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2012 nivelul de 20 467 milioane euro (20,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 10,2 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 31 decembrie 2012*
şi serviciul datoriei externe în anul 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în
anul 2012p
Sold la 31.12.2011s Sold la 31.12.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 929 78 742 17 359
I.1. Datorie publică directăa) din care: 19 615 23 598 3 493
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 310 2 144 188
I.2. Datorie public garantatăb) 1 466 1 426 204
I.3. Datorie negarantată public 36 127 37 253 8 588
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490 7 810 3 355e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231 8 655 1 719
II. Datorie externă pe termen scurt 22 795 20 467 33 179e
Total datorie externă (I+II) 98 724 99 209 50 538

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii s - date semidefinitive

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 33,0 la sută în anul 2012, comparativ cu 28,8 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 7,2 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2012, comparativ cu 7,5 luni de importuri la 31 decembrie 2011.

 

Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă