Comunicat de presă


Dialog BNR - universități în cadrul proiectului ”Academica BNR”

11.02.2013

În perioada 8-15 februarie 2013 are loc la Braşov şi Sinaia prima ediţie din anul 2013 a proiectului ”Academica BNR”, parte a eforturilor Băncii Naţionale a României de sprijinire a educaţiei financiare.

Iniţiat în 2011, proiectul reuneşte în cadrul unui forum de dezbateri oficiali şi specialişti din BNR şi Ministerul Educaţiei, rectori şi cadre didactice ale universităţilor partenere din proiectele educaţionale ale băncii centrale, reprezentanţi ai Academiei Române şi ai pieţei financiare din România.

Alături de suita proiectelor educaționale destinate creşterii nivelului de cultură financiară în rândul tinerilor – elevi şi studenţi –, ”Academica BNR” vizează extinderea ariei de activităţi specifice la nivelul formatorilor, recunoscând astfel importanţa crucială a acestora în modelarea viitorilor specialişti în economie şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Lansarea oficială a celei de-a treia ediţii ”Academica BNR”, organizată în colaborare cu Universitatea Transilvania din Braşov, a fost realizată de domnul academician Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, în cadrul conferinţei cu tema „Ce poate şi ce nu poate face o bancă centrală” din 11 februarie 2013. La eveniment au fost invitaţi să participe ministrul educaţiei, domnul Remus Pricopie, secretarul de stat pentru cercetare, rectori şi cadre didactice ale celor 21 universităţi partenere, reprezentanţi ai comunității academice şi financiar-bancare locale, mass media.

Lucrările forumului vor continua pe parcursul întregii săptămâni, cele aproximativ 35 de cadre didactice participante având posibilitatea de a dezbate subiecte de mare actualitate din domeniul economic, expuse într-un cadru interactiv de către membrii Consiliului de administraţie şi specialişti ai BNR, reprezentanţi ai Academiei Române, Consiliului Fiscal, Bursei de Valori Bucureşti, Institutului Bancar Român, analişti financiari.

Forumul-dezbatere îşi propune să asigure un dialog direct al BNR cu mediul universitar în vederea îmbunătăţirii curriculei şi impulsionării cercetării ştiinţifice în domeniul finanţe-bănci, respectiv aprofundarea unor aspecte macro-economice la nivelul strategiilor și politicilor economice ale României, dar şi al celor la nivel european şi mondial.

În acest context, încheierea oficială a primei ediţii 2013 ”Academica BNR” din data de 15 februarie 2013, va fi marcată de conferinţa susţinută de domnul profesor universitar doctor Florin Georgescu, Prim‑viceguvernatorul BNR, în Aula Magna a Universității Transilvania din Brașov.

Detalii despre proiectele educaţionale şi activitatea BNR se regăsesc pe www.bnr.ro.