Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

05.02.2013

În şedinţa din 5 februarie 2013, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 februarie 2013

Inflaţia a crescut în luna decembrie 2012, rata anuală de 4,95 la sută plasându-se în afara intervalului de variaţie din jurul ţintei şi peste nivelul de 3,14 la sută înregistrat în decembrie 2011. Rata anuală a inflaţiei pentru finele anului 2012 a fost marginal sub cea mai recentă prognoză a BNR, de 5,1 la sută.

Rata medie anuală a inflaţiei a continuat însă să scadă, atingând pe ansamblul anului nivelul de 3,33 la sută - minimul ultimilor 23 de ani. Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustată1 a fost în luna decembrie 2012 de 3,3 la sută, nivel neschimbat pentru a treia lună consecutiv.

Traiectoria ratei anuale a inflaţiei în partea a doua a anului 2012 reflectă impactul nefavorabil exercitat asupra sa de factori de natura ofertei, aflaţi în afara sferei de influenţă a politicii monetare, în principal creşterea preţurilor interne şi internaţionale ale produselor alimentare şi ajustări ale unor preţuri administrate, pe fundalul unor episoade de volatilitate mai pronunţată a cursului de schimb.

Magnitudinea efectului nefavorabil exercitat de aceşti factori asupra inflaţiei a fost însă parţial atenuată de persistenţa unui deficit amplu de cerere agregată. Datele statistice arată o cvasistagnare a activităţii economice în 2012 comparativ cu anul precedent pe fundalul scăderii producţiei agricole cauzate de secetă şi al prelungirii recesiunii la nivelul economiilor din zona euro, resimţită la nivelul exporturilor nete româneşti precum şi la cel al producţiei industriale.

Evoluţiile monetare relevă de asemenea menţinerea în teritoriul negativ a dinamicii anuale reale a împrumuturilor acordate sectorului privat, similar evoluţiilor creditului din zona euro şi din ţările din regiune.

Conduita prudentă a politicii monetare de-a lungul anului 2012 a vizat ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste prin adecvarea permanentă a instrumentelor de care dispune banca centrală în vederea consolidării perspectivelor de menţinere a ratei anuale a inflaţiei în apropierea ţintei pe termen mediu.

Aceasta, alături de îmbunătăţirea percepţiei investitorilor asupra economiilor emergente, inclusiv asupra economiei şi pieţei financiare locale, în contextul continuării procesului de consolidare fiscală şi al disipării tensiunilor asociate anului electoral, s-a reflectat favorabil asupra evoluţiei recente a cursului de schimb.

Îmbunătăţirea sentimentului investitorilor, coroborată cu trecerea la gestiunea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar au determinat şi tendinţa de scădere şi apropiere graduală a ratelor dobânzilor pieţei monetare şi a dobânzilor la titlurile de stat de nivelul dobânzii de politică monetară, întărind transmisia acesteia.

În şedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat şi a aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic, examinează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Potrivit prognozei actualizate, rata anuală a inflaţiei va reveni la limita superioară a intervalului-ţintă la sfârşitul anului 2013, după o accentuare de natură tranzitorie în prima jumatate a anului curent, în principal ca urmare a unor ajustări mai ample ale preţurilor administrate.

Raportul consemnează totodată menţinerea riscurilor şi incertitudinilor referitoare la evoluţiile mediului extern, în mod special cele asociate caracterului volatil al fluxurilor de capital, dar şi, în plan intern, a celor derivate din persistenţa unor rigidităţi structurale în economia românească, a corelării creşterii salariilor cu cea a productivităţii muncii, precum şi a celor legate de dinamica preţurilor volatile şi administrate.

În aceste condiţii, în vederea ancorării eficace a aşteptărilor privind inflaţia, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Deciziile sunt menite să asigure reluarea şi ulterior consolidarea dezinflaţiei, creând astfel premisele necesare redresării treptate a procesului de creditare a sectorului privat românesc, aceasta contribuind la asigurarea unei creşteri economice sustenabile în noul context european şi global.

Calibrarea adecvată a instrumentelor de care dispune banca centrală, alături de implementarea unui mix coerent al politicilor macroeconomice şi reformelor structurale, conform angajamentelor asumate cu instituţiile internationale, sunt esenţiale pentru atingerea obiectivelor pe termen mediu privind stabilitatea preţurilor şi cea financiară, ca suport al proceselor de convergenţă nominală şi reală.

CA al BNR reiterează că BNR monitorizează atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 februarie 2013, când va fi anunţat şi calendarul şedinţelor CA al BNR dedicate politicii monetare pentru următoarele 12 luni.

1Calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi a băuturilor alcoolice.Video:
» Briefing de presă 5 februarie 2013
» Conferință de presă 7 februarie 2013 - Raport trimestrial asupra inflației