Comunicat de presă


Indicatori monetari - decembrie 2012

24.01.2013

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2012 un sold de 222 017,2 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2012 aceasta a crescut cu 0,6 la sută (zero la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2011 masa monetară s-a majorat cu 2,7 la sută (-2,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2012
(mil. lei)
dec. 2012/
nov. 2012
%
dec. 2012/
dec. 2011
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 89 020,2 0,9 3,7
Numerar în circulaţie 31 476,7 -1,3 2,8
Depozite overnight ** 57 543,5 2,1 4,2
M2 (masa monetară intermediară) 221 829,0 0,6 4,6
M1 89 020,2 0,9 3,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 132 808,8 0,4 5,2
M3 (masa monetară în sens larg) 222 017,2 0,6 2,7
M2 221 829,0 0,6 4,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 188,2 -27,8 -95,5

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2012
(mil. lei)
dec. 2012/
nov. 2012
%
dec. 2012/
dec. 2011
%
Masa monetară (M3) 222 017,2 0,6 2,7
Active externe nete** 35 171,6 -1,9 69,2
Active interne nete*** 186 845,6 1,0 -4,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna decembrie 2012 cu 1,4 la sută (-1,9 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2012, până la nivelul de 225874,3 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,1 la sută (- 0,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 2,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,5 la sută). La 31 decembrie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 1,3 la sută (-3,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2011, pe seama majorării cu 3,8 la sută a componentei în lei (-1,1 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 0,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 2,6 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2012
(mil. lei)
dec. 2012/
nov. 2012
%
dec. 2012/
dec. 2011
%
Credit neguvernamental (total) 225 874,3 -1,4 1,3
Credit neguvernamental în lei: 84 722,8 0,1 3,8
- gospodării ale populaţiei 34 377,5 -0,3 -1,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 345,3 0,4 8,0
Credit neguvernamental în valuta: 141 151,5 -2,2 -0,2
- gospodării ale populaţiei 70 083,9 -1,9 1,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 71 067,6 -2,5 -1,5

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna decembrie 2012 cu 1,0 la sută, până la 78 863,8 milioane lei. La 31 decembrie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 11,2 la sută (6,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2012 cu 1,0 la sută faţă de luna noiembrie 2012, până la nivelul de 197 294,4 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2012
(mil. lei)
dec. 2012/
nov. 2012
%
dec. 2012/
dec. 2011
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 197 294,4 1,0 5,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 125 453,8 0,7 0,7
- gospodării ale populaţiei 74 799,1 -0,3 3,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 654,7 2,2 -3,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 71 840,6 1,6 14,5
- gospodării ale populaţiei 47 421,7 0,9 16,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 418,9 2,8 10,5

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,3 la sută, până la 74 799,1 milioane lei. La 31 decembrie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 3,7 la sută (-1,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,2 la sută, până la 50 654,7 milioane lei. La 31 decembrie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au diminuat cu 3,4 la sută (-7,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută, până la nivelul de 71 840,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 2,7 la sută, până la 10 707,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 14,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 11,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 16,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 13,8 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 10,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 7,7 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 889,7 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 68 974,1 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2012).