Comunicat de presă


Indicatori monetari - noiembrie 2012

28.12.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2012 de 220 767,2 milioane lei. Faţă de luna octombrie 2012 aceasta a crescut cu 0,1 la sută (0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2011 masa monetară s-a majorat cu 5,4 la sută (0,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2012
(mil. lei)
nov. 2012/
oct. 2012
%
nov. 2012/
nov. 2011
%
M1 (masa monetara în sens restrâns) 88 222,1 0,5 5,4
Numerar în circulaţie 31 876,7 0,5 8,5
Depozite overnight ** 56 345,4 0,4 3,7
M2 (masa monetara intermediara) 220 506,5 0,1 7,5
M1 88 222,1 0,5 5,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 132 284,4 -0,1 9,0
M3 (masa monetară în sens larg) 220 767,2 0,1 5,4
M2 220 506,5 0,1 7,5
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 260,7 11,2 -94,0

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2012
(mil. lei)
nov. 2012/
oct. 2012
%
nov. 2012/
nov. 2011
%
Masa monetară (M3) 220 767,2 0,1 5,4
Active externe nete** 35 855,2 13,1 30,8
Active interne nete*** 184 912,0 -2,0 1,6

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna noiembrie 2012 cu 0,5 la sută (-0,5 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2012, până la nivelul de 228 990,8 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,1 la sută (0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 0,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,2 la sută). La 30 noiembrie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,3 la sută (-2,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2011, pe seama majorării cu 3,8 la sută a componentei în lei (-0,7 la sută în termeni reali) şi cu 1,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 2,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2012
(mil. lei)
nov. 2012/
oct. 2012
%
nov. 2012/
nov. 2011
%
Credit neguvernamental (total) 228 990,8 -0,5 2,3
Credit neguvernamental în lei: 84 621,6 0,1 3,8
- gospodării ale populaţiei 34 487,6 0,1 -2,3
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 50 134,0 0,2 8,4
Credit neguvernamental în valută: 144 369,2 -0,8 1,5
- gospodării ale populaţiei 71 449,6 -0,6 3,2
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 72 919,6 -1,1 -0,2

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna noiembrie 2012 cu 0,5 la sută, până la 78 109,8 milioane lei. La 30 noiembrie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 18,9 la sută (13,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2012 cu 0,2 la sută faţă de luna octombrie 2012, până la nivelul de 195 294,5 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2012
(mil. lei)
nov. 2012/
oct. 2012
%
nov. 2012/
nov. 2011
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 195 294,5 0,2 7,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 124 563,2 -0,2 4,4
- gospodării ale populaţiei 74 992,5 0,0 7,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 570,7 -0,6 0,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 70 731,3 0,9 14,1
- gospodarii ale populaţiei 46 985,7 1,5 15,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23 745,6 -0,2 12,1

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 3,5 milioane lei, până la 74 992,6 milioane lei. La 30 noiembrie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,1 la sută (2,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 0,6 la sută, până la 49 570,7 milioane lei. La 30 noiembrie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 0,6 la sută (-3,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,9 la sută, până la nivelul de 70731,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,6 la sută, până la 15 697,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 14,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 10,3 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 15,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 11,3 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 12,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 8,3 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 838,7 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 68 271,1 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2012).