Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - octombrie 2012

13.12.2012

În perioada ianuarie - octombrie 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4342 milioane euro, în scădere cu 11,4 la sută faţă de perioada ianuarie - octombrie 2011, pe fondul reducerii deficitului balanţei veniturilor (cu 469 milioane euro), precum şi al majorării excedentului transferurilor curente (429 milioane euro) şi al balanţei serviciilor (230 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie - octombrie 2011r Ianuarie - octombrie 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 49 048 53 951 -4 903 49 708 54 050 -4 342
A. Bunuri şi servicii 43 729 49 279 -5 550 43 863 49 750 -5 887
a. Bunuri (export fob - import fob)s 37 815 43 618 -5 803 37 704 44 074 -6 370
b. Servicii 5 914 5 661 253 6 159 5 676 483
- transport 1 827 1 114 713  1 829 1 115 714
- turism - călătorii 855  1 182 -327 934 1 201 -267
- alte servicii 3 232 3 365 -133 3 396 3 360 36
B. Venituri 1 030 2 737 -1 707 1 144 2 382 -1 238
C. Transferuri curente 4 289 1 935 2 354 4 701 1 918 2 783

p date provizorii
r date revizuite
s Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS[1]. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - octombrie 2012 a fost finanţat în proporţie de 29,3 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 1 273 milioane euro 2 (faţă de 1 057 milioane euro în perioada ianuarie - octombrie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 440 milioane euro, iar creditele intra-grup3 833 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77 574 milioane euro la 31 octombrie 2012 (78,2 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,2 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2012 nivelul de 21 573 milioane euro (21,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 5,4 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 31 octombrie 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - octombrie 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în
perioada ianuarie - octombrie 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 31.10.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 929 77 574 13 278
I.1. Datorie publică directăa) , din care: 19 615 21 631 2 622
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 310 2 306 45
I.2. Datorie public garantatăb) 1 466 1 364 155
I.3. Datorie negarantată public 36 127 37 420 6 217
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490 7 593 3 419e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231 9 566 865
II. Datorie externă pe termen scurt 22 795 21 573 27 199e
Total datorie externă (I+II) 98 724 99 147 40 477

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 30,3 la sută în perioada ianuarie - octombrie 2012, comparativ cu 28,8 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 7,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2012, comparativ cu 7,5 luni de importuri la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă