Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2005

21.09.2005

În perioada 1.01-31.07.2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 952 milioane euro, mai mare cu 56,4 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1.01-31.07.2004* 1.01-31.07.2005*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 180 16 067 -1 887 17 173 20 125 -2 952
A. Bunuri şi servicii 12 429 14 876 -2 447 14 645 18 489 -3 844
  a. Bunuri (export fob - import fob) 10 874 13 260 -2 386 12 522 16 150 -3 628
  b. Servicii 1 555 1 616 -61 2 123 2 339 -216
        - transport 699 653 46 629 844 -215
        - turism-călătorii 222 249 -27 411 325 86
        - alte servicii 634 714 -80 1 083 1 170 -87
B. Venituri 162 977 -815 363 1 374 -1 011
C. Transferuri curente 1 589 214 1 375 2 165 262 1 903

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 iulie 2005 nivelul de 22 082 milioane euro, în creştere cu 21,6 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 31 iulie 2005 un sold de 11 411 milioane euro şi a reprezentat 51,7 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 55,3 la sută la 31 decembrie 2004).

Datoria externă negarantată public a însumat 10 671 milioane euro la 31 iulie 2005, fiind cu 31,4 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 31 iulie 2005 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-31.07. 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2004 Sold la 31.07.2005 1.01-31.07.2005
I. Datorie publicăa) 6 369 7 179 457
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 668 4 232 512
sector public 3 486 4 059 496
sector privatb) 182 173 16
III. Datorie negarantată public, din care: 7 743 9 743 1 160
sector public 383 460 28
sector privatb) 7 360 9 283 1 132
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 780 21 154 2 129
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 376 928 164*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 156 22 082 2 293

* date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe2 a fost în perioada 1.01-31.07.2005 de 15,7 la sută, faţă de 18,4 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 iulie 2005 de 6,1 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.