Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în semestrul I 2005

24.08.2005

În semestrul I 2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 705 milioane euro, mai mare cu 60,1 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  Semestrul I 2004* Semestrul I 2005*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 11 754 13 443 -1 689 14 235 16 940 -2 705
A. Bunuri şi servicii 10 323 12 419 -2 096 12 256 15 586 -3 330
  a. Bunuri (export fob - import fob) 9 032 11 069 -2 037 10 531 13 605 -3 074
  b. Servicii 1 291 1 350 -59 1 725 1 981 -256
        - transport 587 549 38 522 712 -190
        - turism-călătorii 179 205 -26 317 264 53
        - alte servicii 525 596 -71 886 1 005 -119
B. Venituri 137 842 -705 291 1 126 -835
C. Transferuri curente 1 294 182 1 112 1 688 228 1 460

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 30 iunie 2005 nivelul de 22 063 milioane euro, în creştere cu 21,5 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2005 un sold de 11 477 milioane euro şi a reprezentat 52 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 55,3 la sută la 31 decembrie 2004).

Datoria externă negarantată public a însumat 9 570 milioane euro la 30 iunie 2005, fiind cu 23,6 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 30 iunie 2005 şi serviciul datoriei externe în semestrul I 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei
Sold la 31.12.2004 Sold la 30.06.2005 Semestrul I 2005
I. Datorie publicăa) 6 369 7 190 387
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 665 4 287 397
sector public 3 483 4 113 382
sector privatb) 182 174 15
III. Datorie negarantată public, din care: 7 742 9 570 1 056
sector public 383 458 27
sector privatb) 7 359 9 112 1 029
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 776 21 047 1 840
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 376 1 016 87*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 152 22 063 1 927

* date estimate

a ) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe2 a fost în semestrul I 2005 de 35,7 la sută, faţă de 22,7 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 a fost la 30 iunie 2005 de 5,8 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.