Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2005

21.10.2005

În perioada 1.01-31.08.2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 248 milioane euro, mai mare cu 48,6 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1.01-31.08.2004* 1.01-31.08.2005*
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 16 125 18 310 -2 185 19 926 23 174 -3 248
A. Bunuri şi servicii 14 103 17 001 -2 898 16 874 21 348 -4 474
a. Bunuri (export fob - import fob) 12 296 15 129 -2 833 14 379 18 651 -4 272
b. Servicii 1 807 1 872 -65 2 495 2 697 -202
- transport 792 749 43 727 982 -255
- turism-călătorii 275 290 -15 517 396 121
- alte servicii 740 833 -93 1 251 1 319 -68
B. Venituri 194 1 062 -868 442 1 522 -1 080
C. Transferuri curente 1 828 247 1 581 2 610 304 2 306

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 august 2005 nivelul de 22 302 milioane euro, în creştere cu 22,7 la sută faţă de 31 decembrie 2004

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2005 un sold de 11  384 milioane euro şi a reprezentat 51 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 55,2 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public a însumat 10 019 milioane euro la 31 august 2005, fiind cu 29,2 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 31 august 2005 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-31.08. 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2004 Sold la 31.08.2005 1.01-31.08.2005
I. Datorie publicăa) 6 369 7 180 486
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 669 4 204 566
sector public 3 487 4 032 550
sector privatb) 182 172 16
III. Datorie negarantată public, din care: 7 757 10 019 1 290
sector public 383 527 31
sector privatb) 7 374 9 492 1 259
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 795 21 403 2 342
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 376 899 203*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 171 22 302 2 545

* date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-31.08.2005 de 15,1 la sută, faţă de 18,4 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 august 2005 de 6,6 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.