Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-mai 2005

21.07.2005

În perioada 1.01-31.05.2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 178 milioane euro, mai mare cu 71,5 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1.01-31.05.2004* 1.01-31.05.2005*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 9 596 10 866 -1 270 11 448 13 626 -2 178
A. Bunuri şi servicii 8 449 10 053 -1 604 10 046 12 584 -2 538
  a. Bunuri (export fob - import fob) 7 393 8 972 -1 579 8 667 10 979 -2 312
  b. Servicii 1 056 1 081 -25 1 379 1 605 -226
        - transport 481 444 37 422 568 -146
        - turism-călătorii 148 167 -19 243 207 36
        - alte servicii 427 470 -43 714 830 -116
B. Venituri 121 654 -533 222 846 -624
C. Transferuri curente 1 026 159 867 1 180 196 984

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 mai 2005 nivelul de 21 116 milioane euro, în creştere cu 16,4 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2005 un sold de 10 877 milioane euro şi a reprezentat 51,5 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 55,4 la sută la 31 decembrie 2004).

Datoria externă negarantată public a însumat 9 319 milioane euro la 31 mai 2005, fiind cu 20,7 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 31 mai 2005 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-31.05. 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei
Sold la 31.12.2004 Sold la 31.05.2005 1.01-31.05.2005
I. Datorie publicăa) 6 369 6 646 195
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 671 4 231 296
sector public 3 489 4 056 283
sector privatb) 182 175 13
III. Datorie negarantată public, din care: 7 723 9 319 867
sector public 381 445 22
sector privatb) 7 342 8 874 845
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 763 20 196 1 358
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilorc) 376 920 59*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 139 21 116 1 417

* date estimate

a ) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

c) soldul depozitelor pe termen mediu şi lung ale băncilor străine la băncile rezidente

Rata serviciului datoriei externe2a fost în perioada 1.01-31.05.2005 de 34,2 la sută, faţă de 22,7 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 mai 2005 de 5,7 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.