Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2005

25.11.2005

În perioada 1.01-30.09.2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 987 milioane euro, mai mare cu 28,2 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior

- milioane euro -
  1.01-30.09.2004* 1.01-30.09.2005*
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 18 701 21 810 -3 109 22 776 26 763 -3 987
A. Bunuri şi servicii 16 065 19 401 -3 336 19 313 24 369 -5 056
a. Bunuri (export fob - import fob) 13 995 17 209 -3 214 16 463 21 284 -4 821
b. Servicii 2 070 2 192 -122 2 850 3 085 -235
- transport 901 861 40 818 1 123 -305
- turism-călătorii 313 334 -21 605 472 133
- alte servicii 856 997 -141 1 427 1 490 -63
B. Venituri 223 2 126 -1 903 517 2 049 -1 532
C. Transferuri curente 2 413 283 2 130 2 946 345 2 601

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 30 septembrie 2005 nivelul de 22 982 milioane euro, în creştere cu 26 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2005 un sold de 11 510 milioane euro şi a reprezentat 50,1 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 55,1 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public a însumat 10 525 milioane euro la 30 septembrie 2005, fiind cu 34,6 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 30 septembrie 2005 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-30.09. 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2004 Sold la 30.09.2005 1.01-30.09.2005
I. Datorie publicăa) 6 370 7 204 514
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 678 4 306 612
sector public 3 496 4 141 587
sector privatb) 182 165 25
III. Datorie negarantată public, din care: 7 817 10 525 1 662
sector public 384 543 35
sector privatb) 7 433 9 982 1 627
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 865 22 035 2 788
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 376 947 206*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 241 22 982 2 994

* date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-30.09.2005 de 15,5 la sută, faţă de 18,4 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 la 30 septembrie 2005 a fost de 6,6 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.