Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2005

22.12.2005

În perioada 1.01-31.10.2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 891 milioane euro, mai mare cu 38,6 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1.01-31.10.2004* 1.01-31.10.2005**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 21 064 24 593 -3 529 25 875 30 766 -4 891
A. Bunuri şi servicii 18 075 21 899 -3 824 21 568 27 582 -6 014
a. Bunuri (export fob - import fob) 15 735 19 440 -3 705 18 392 24 115 -5 723
b. Servicii 2 340 2 459 -119 3 176 3 467 -291
- transport 1 018 969 49 911 1 266 -355
- turism-călătorii 346 370 -24 688 543 145
- alte servicii 976 1 120 -144 1 577 1 658 -81
B. Venituri 259 2 373 -2 114 1 018 2 794 -1 776
C. Transferuri curente 2 730 321 2 409 3 289 390 2 899

* date revizuite

** date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 octombrie 2005 nivelul de 23 471 milioane euro, în creştere cu 28,3 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2005 un sold de 11 491 milioane euro şi a reprezentat 49 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 54,9 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public a însumat 11 036 milioane euro la 31 octombrie 2005, fiind cu 40,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 31 octombrie 2005 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-31.10.2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2004 Sold la 31.10.2005 1.01-31.10.2005
I. Datorie publicăa) 6 370 7 212 546
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 676 4 279 675
sector public 3 494 4 119 645
sector privatb) 182 160 30
III. Datorie negarantată public, din care: 7 868 11 036 1 884
sector public 384 538 46
sector privatb) 7 484 10 498 1 838
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 914 22 527 3 105
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 376 944 213*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 290 23 471 3 318

* date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-31.10.2005 de 15,4 la sută, faţă de 18,4 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 la 31 octombrie 2005 a fost de 6,5 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.