Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-februarie 2005

25.04.2005

În perioada ianuarie - februarie 2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 516 milioane euro, mai mare de 2,5 ori decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 Ian. - 29 Feb. 2004* 1 Ian. - 28 Feb. 2005*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 537 3 742 -205 4 151 4 667 -516
A. Bunuri şi servicii 3 108 3 511 -403 3 623 4 274 -651
  a. Bunuri (export fob - import fob) 2 713 3 122 -409 3 160 3 734 -574
  b. Servicii 395 389 6 463 540 -77
        - transport 192 157 35 148 189 -41
        - turism-călătorii 50 58 -8 77 67 10
        - alte servicii 153 174 -21 238 284 -46
B. Venituri 45 176 -131 88 330 -242
C. Transferuri curente 384 55 329 440 63 377

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 28 februarie 2005 nivelul de 19 096 milioane euro, în creştere cu 7,9 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 28 februarie 2005 un sold de 10 433 milioane euro şi a reprezentat 54,6 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 56,7 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public s-a situat la 28 februarie 2005 la 8 663 milioane euro, fiind cu 13 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 28 februarie 2005 şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - februarie 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei
Sold la 31.12.2004 Sold la 28.02.2005 1.01-28.02.2005
I. Datorie publică** 6 369 6 489 63
II. Datorie public garantată***, din care: 3 668 3 944 114
sector public 3 484 3 758 113
sector privat 184 186 1
III. Datorie negarantată public, din care: 7 663 8 663 214
sector public 385 416 3
sector privat 7 278 8 247 211
Total datorie externă 17 700 19 096 391

* datoria externă provenită din credite şi împrumuturi externe, obligaţiuni şi alte asemenea.

** împrumuturi contractate conform Legii datoriei publice

*** împrumuturi garantate conform Legii datoriei publice

Rata serviciului datoriei externe2 a fost în perioada ianuarie - februarie 2005 de 19,1 la sută, faţă de 21,9 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 a fost la 28 februarie 2005 de 6,1 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.