Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - septembrie 2012

12.11.2012

În perioada ianuarie - septembrie 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 671 milioane euro, în scădere cu 23,2 la sută faţă de perioada ianuarie - septembrie 2011, pe fondul reducerii deficitului balanţei veniturilor (cu 624 milioane euro), precum şi al majorării excedentului transferurilor curente (381 milioane euro) şi al balanţei serviciilor (320 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie - septembrie 2011r Ianuarie - septembrie 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 43 643 48 423 -4 780 44 380 48 051 -3 671
A. Bunuri şi servicii 38 843 44 017 -5 174 39 057 44 127 -5 070
a. Bunuri (export fob - import fob)s 33 677 38 902 -5 225 33 506 38 947 -5 441
b. Servicii 5 166 5 115 51 5 551 5 180 371
- transport 1 562 994 568 1 626 976 650
- turism - călătorii 764 1 069 -305 842 1 074 -232
- alte servicii 2 840 3 052 -212 3 083 3 130 -47
B. Venituri 885 2 687 -1 802 999 2 177 -1 178
C. Transferuri curente 3 915 1 719 2 196 4 324 1 747 2 577

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS[1]. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - septembrie 2012 a fost finanţat în proporţie de 30,2 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 1 109 milioane euro 2 (faţă de 861 milioane euro în perioada ianuarie - septembrie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 556 milioane euro, iar creditele intra-grup3 553 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77 506 milioane euro la 30 septembrie 2012 (78,2 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,1 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2012 nivelul de 21 571 milioane euro (21,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 5,4 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 30 septembrie 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - septembrie 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în
perioada ianuarie - septembrie 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 30.09.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 929 77 506 11 441
I.1. Datorie publică directăa) , din care: 19 615 21 503 2 501
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 310 2 321 45
I.2. Datorie public garantatăb) 1 466 1 373 151
I.3. Datorie negarantată public 36 127 37 351 5 056
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490 7 649 2868e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231 9 630 865
II. Datorie externă pe termen scurt 22 795 21 571 24849e
Total datorie externă (I+II) 98 724 99 077 36 290

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 29,3 la sută în perioada ianuarie - septembrie 2012, comparativ cu 28,9 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 7,5 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2012, similar cu cel înregistrat la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă