Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în ianuarie 2005

25.03.2005

În luna ianuarie 2005 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 136 milioane euro, cu 67,9 la sută mai mare decât în ianuarie 2004.

- milioane euro -
  Ianuarie 2004* Ianuarie 2005*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 1 660 1 741 -81 2 047 2 183 -136
A. Bunuri şi servicii 1 401 1 633 -232 1 729 1 985 -256
  a. Bunuri (export fob - import fob) 1 218 1 447 -229 1 510 1 742 -232
  b. Servicii 183 186 -3 219 243 -24
        - transport 83 77 6 73 92 -19
        - turism-călătorii 25 28 -3 37 33 4
        - alte servicii 75 81 -6 109 118 -9
B. Venituri 18 83 -65 43 169 -126
C. Transferuri curente 241 25 216 275 29 246

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 ianuarie 2005 nivelul de 18 004 milioane euro, în creştere cu 2,4 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2005 un sold de 10 321 milioane euro şi a reprezentat 57,3 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 57 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public s-a situat la 31 ianuarie 2005 la 7 683 milioane euro, fiind cu 1,6 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 31 ianuarie 2005 şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei
Sold la 31.12.2004 Sold la 31.01.2005 ianuarie 2005
I. Datorie publică** 6 359 6 475 33
II. Datorie public garantată***, din care: 3 667 3 846 55
sector public 3 482 3 660 54
sector privat 185 186 1
III. Datorie negarantată public, din care: 7 560 7 683 110
sector public 384 393 1
sector privat 7 176 7 290 109
Total datorie externă 17 586 18 004 198

* datoria externă provenită din credite şi împrumuturi externe, obligaţiuni şi alte asemenea.

** împrumuturi contractate conform Legii datoriei publice

*** împrumuturi garantate conform Legii datoriei publice

Rata serviciului datoriei externe2 a fost în luna ianuarie 2005 de 16,9 la sută, faţă de 21,9 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 ianuarie 2005 de 6,2 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.