Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în anul 2004

21.02.2005

În anul 2004 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 402 milioane euro, cu 43,9 la sută mai mare decât în anul 2003.

- milioane euro -
  2003 2004*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 20 940 24 000 -3 060 25 055 29 457 -4 402
A. Bunuri şi servicii 18 285 22 178 -3 893 21 838 27 374 -5 536
  a. Bunuri (export fob - import fob) 15 614 19 569 -3 955 18 935 24 258 -5 323
  b. Servicii 2 671 2 609 62 2 903 3 116 -213
        - transport 1 063 997 66 1 252 1 206 46
        - turism-călătorii 396 423 -27 406 434 -28
        - alte servicii 1 212 1 189 23 1 245 1 476 -231
B. Venituri 327 1 522 -1 195 326 1 689 -1 363
C. Transferuri curente 2 328 300 2 028 2 891 394 2 497

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 decembrie 2004 nivelul de 17 547 milioane euro, în creştere cu 11,9 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2004 un sold de 10 025 milioane euro şi a reprezentat 57,1 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 61,7 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria externă negarantată public s-a situat la 31 decembrie 2004 la 7 522 milioane euro, fiind cu 25,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung
la 31 decembrie 2004 şi serviciul datoriei externe în anul 2004
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei
Sold la 31.12.2003 Sold la 31.12.2004 2004
I. Datorie publică** 6 470 6 359 825
II. Datorie public garantată***, din care: 3 210 3 666 1 015
sector public 2 950 3 455 954
sector privat 260 211 61
III. Datorie negarantată public, din care: 6 003 7 522 1 988
sector public 437 330 73
sector privat 5 566 7 192 1 915
Total datorie externă 15 683 17 547 3 828

* datoria externă provenită din credite şi împrumuturi externe, obligaţiuni şi alte asemenea.

** împrumuturi contractate conform Legii datoriei publice

*** împrumuturi garantate conform Legii datoriei publice

Rata serviciului datoriei externe2 a fost în anul 2004 de 21,9 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 decembrie 2004 de 5,2 luni de import, faţă de 4,1 luni de import la 31 decembrie 2003.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.