Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în anul 2005

17.02.2006

În anul 2005, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 891 milioane euro, mai mare cu 35,1 la sută decât în anul 2004.

- milioane euro -
  2004* 2005**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 25 533 30 632 -5 099 31 640 38 531 -6 891
A. Bunuri şi servicii 21 838 27 374 -5 536 26 186 34 426 -8 240
a. Bunuri (export fob - import fob) 18 935 24 258 -5 323 22 255 30 061 -7 806
b. Servicii 2 903 3 116 -213 3 931 4 365 -434
- transport 1 252 1 206 46 1 136 1 570 -434
- turism-călătorii 406 434 -28 845 709 136
- alte servicii 1 245 1 476 -231 1 950 2 086 -136
B. Venituri 329 2 864 -2 535 1 313 3 622 -2 309
C. Transferuri curente 3 366 394 2 972 4 141 483 3 658

* date revizuite

** date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 decembrie 2005 nivelul de 24 408 milioane euro, în creştere cu 33,4 la sută faţă de 31 decembrie 2004.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2005 un sold de 11 321 milioane euro şi a reprezentat 46,4 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 54,9 la sută la 31 decembrie 2004). Datoria externă negarantată public a însumat 12 138 milioane euro la 31 decembrie 2005, fiind cu 54,2 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2004.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 decembrie 2005
şi serviciul datoriei externe în anul 2005
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2004 Sold la 31.12.2005 2005
I. Datorie publicăa) 6 370 6 979 1 002
II. Datorie public garantatăa), din care: 3 680 4 342 869
sector public 3 498 4 195 822
sector privatb) 182 147 47
III. Datorie negarantată public, din care: 7 871 12 138 2 613
sector public 385 561 60
sector privatb) 7 486 11 577 2 553
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 17 921 23 459 4 484
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 376 949* 271*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 18 297 24 408 4 755

* date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în anul 2005 de 18,2 la sută, faţă de 18,4 la sută în anul 2004.

Gradul de acoperire3 la 31 decembrie 2005 a fost de 6,4 luni de import, faţă de 5,2 luni de import la 31 decembrie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.