Comunicat de presă


Indicatori monetari - septembrie 2012

23.10.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2012 de 221012,9 milioane lei. Faţă de luna august 2012 aceasta a crescut cu 0,3 la sută (-0,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2011 masa monetară s-a majorat cu 5,7 la sută (0,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 sept. 2012
(mil. lei)
sept. 2012/
aug. 2012
%
sept. 2012/
sept. 2011
%
M1 (masa monetara în sens restrâns) 89 252,5 0,5 6,3
Numerar în circulatie 32 976,6 0,3 12,1
Depozite overnight ** 56 275,9 0,6 3,1
M2 (masa monetara intermediara) 220 774,2 0,3 7,8
M1 89 252,5 0,5 6,3
Depozite cu durata initiala de pâna la doi ani inclusiv (sunt incluse si depozitele rambursabile dupa notificare la cel mult trei luni inclusiv) 131 521,7 0,2 8,9
M3 (masa monetara în sens larg) 221 012,9 0,3 5,7
M2 220 774,2 0,3 7,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operatiuni repo, actiuni/unitati ale fondurilor de piata monetara, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de pâna la doi ani inclusiv) 238,7 -11,4 -94,5

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetara si contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 sept. 2012
(mil. lei)
sept. 2012/
aug. 2012
%
sept. 2012/
sept. 2011
%
Masa monetara (M3) 221 012,9 0,3 5,7
Active externe nete** 33 117,0 12,5 9,7
Active interne nete*** 187 895,9 -1,6 5,0

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna septembrie 2012 cu 1,3 la sută (0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2012, până la nivelul de 230783,9 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,4 la sută (0,2 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 0,5 la sută). La 30 septembrie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 4,2 la sută (-1,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2011, pe seama majorării cu 5,0 la sută a componentei în lei (-0,3 la sută în termeni reali) şi cu 3,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 0,4 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 sept. 2012
(mil. lei)
sept. 2012/
aug. 2012
%
sept. 2012/
sept. 2011
%
Credit neguvernamental (total) 230 783,9 1,3 4,2
Credit neguvernamental în lei: 84 738,0 1,4 5,0
- gospodarii ale populatiei 34 433,6 -0,4 -3,4
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 50 304,4 2,6 11,8
Credit neguvernamental în valuta: 146 045,9 1,2 3,8
- gospodarii ale populatiei 71 801,2 1,0 4,4
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 74 244,7 1,4 3,2

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna septembrie 2012 cu 2,3 la sută, până la 78351,0 milioane lei. La 30 septembrie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 20,2 la sută (14,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2012 cu 0,3 la sută faţă de luna august 2012, până la nivelul de 194230,6 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali*
INDICATORI 30 sept. 2012
(mil. lei)
sept. 2012/
aug. 2012
%
sept. 2012/
sept. 2011
%
Depozite ale rezidentilor clienti neguvernamentali (total)** 194 230,6 0,3 7,3
Depozite în lei ale rezidentilor: 125 256,2 -0,6 4,8
- gospodarii ale populatiei 74 957,3 0,0 9,1
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 50 298,9 -1,3 -1,0
Depozite în valuta ale rezidentilor: 68 974,4 1,8 12,2
- gospodarii ale populatiei 45 707,6 2,5 11,3
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 23 266,8 0,3 13,9

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au redus cu 35,6 milioane lei, până la 74957,3 milioane lei. La 30 septembrie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 9,1 la sută (3,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,3 la sută, până la 50298,9 milioane lei. La 30 septembrie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus cu 1,0 la sută (-6,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,8 la sută, până la nivelul de 68974,4 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 15215,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 12,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 7,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 11,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 6,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 13,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 9,4 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 773,4 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 68 577,6 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2012).