Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în luna ianuarie 2006

23.03.2006

În luna ianuarie 2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 391 milioane euro, mai mare cu 70,7 la sută decât în ianuarie 2005.

- milioane euro -
  ianuarie 2005* ianuarie 2006*
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 2 071 2 300 -229 2 506 2 897 -391
A. Bunuri şi servicii 1 746 1 998 -252 2 095 2 533 -438
a. Bunuri (export fob - import fob) 1 514 1 751 -237 1 769 2 222 -453
b. Servicii 232 247 -15 326 311 15
- transport 77 93 -16 96 117 -21
- turism-călătorii 37 33 4 50 47 3
- alte servicii 118 121 -3 180 147 33
B. Venituri 58 273 -215 121 325 -204
C. Transferuri curente 267 29 238 290 39 251

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 ianuarie 2006 nivelul de 24 279 milioane euro, în scădere cu 0,7 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2006 un sold de 11 227 milioane euro şi a reprezentat 46,2 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2005). Datoria externă negarantată public a însumat 12 204 milioane euro la 31 ianuarie 2006, acelaşi nivel ca la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 ianuarie 2006
şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2006
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005 Sold la 31.01.2006 ianuarie 2006
I. Datorie publicăa) 6 964 6 947 53
II. Datorie public garantatăa), din care: 4 343 4 280 55
sector public 4 131 4 070 54
sector privatb) 212 210 1
III. Datorie negarantată public, din care: 12 206 12 204 356
sector public 560 551 3
sector privatb) 11 646 11 653 353
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 23 513 23 431 464
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 947* 848* 101*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 24 460 24 279 565

* date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în luna ianuarie 2006 de 27 la sută, faţă de 18,2 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 ianuarie 2006 de 7,4 luni de import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.