Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în anul 2003

27.02.2004

În anul 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 920 milioane euro, cu 79,9 la sută mai mare decât în anul 2002, evoluţie care s-a reflectat în creşterea semnificativă, de la 3,4 la sută la 5,8 la sută, a ponderii acestuia în PIB.

- milioane euro -
  2002 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 19 474 21 097 -1 623 20 497 23 417 -2 920
A. Bunuri şi servicii 17 143 19 890 -2 747 18 270 22 199 -3 929
  a. Bunuri (export fob - import fob) 14 675 17 427 -2 752 15 614 19 569 -3 955
  b. Servicii 2 468 2 463 5 2 656 2 630 26
        - transport 1 013 881 132 1 063 997 66
        - turism - călătorii 352 416 -64 396 468 -72
        - alte servicii 1 103 1 166 -63 1 197 1 165 32
B. Venituri 435 923 -488 288 918 -630
C. Transferuri curente 1 896 284 1 612 1 939 300 1 639

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 3,9 la sută faţă de 31 decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii decembrie 2003 la 15 217 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2003 un sold de 9 657 milioane euro şi a reprezentat 63,5 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,7 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a majorat faţă de 31 decembrie 2002 cu 1,7 la sută, ajungând la 31 decembrie a.c. la 5 560 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 decembrie 2003 (pe debitori) şi serviciul datoriei în anul 2003
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 31.12.2003* Serviciul datoriei 2003*
I. Datorie publică 6 041 6 468 844
II. Datorie public garantată 3 142 3 189 952
III. Datorie privată 5 465 5 560 1 294
Total datorie externă 14 648 15 217 3 090

* date provizorii

 

Rata serviciului datoriei externe în anul 2003 a fost de 19,9 la sută, faţă de 24,2 la sută în anul 2002.

Gradul de acoperire a fost la 31 decembrie 2003 de 4 luni de import, faţă de 4,2 luni de import la sfârşitul anului 2002.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.