Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în luna ianuarie 2004

22.03.2004

În luna ianuarie 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 108 milioane euro, de 3,9 ori mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  Ianuarie 2003 Ianuarie 2004
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 1 569 1 597 -28 1 553 1 661 -108
A. Bunuri şi servicii 1 423 1 514 -91 1 396 1 607 -211
  a. Bunuri (export fob - import fob) 1 200 1 305 -105 1 215 1 417 -202
  b. Servicii 223 209 14 181 190 -9
        - transport 82 68 14 82 77 5
        - turism-călătorii 23 32 -9 25 34 -9
        - alte servicii 118 109 9 74 79 -5
B. Venituri 27 62 -35 18 35 -17
C. Transferuri curente 119 21 98 139 19 120

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 31 ianuarie 2004 nivelul de 15 345 milioane euro, înregistrându-se o creştere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2004 un sold de 9 726 milioane euro şi a reprezentat 63,4 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 63,3 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 31 ianuarie 2004 la 5 619 milioane euro, cu 0,5 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 ianuarie 2004 (pe debitori) şi serviciul datoriei în luna ianuarie 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 31.01.2004* Serviciul datoriei* 1.01-31.01.2004
I. Datorie publică 6 469 6 472 55
II. Datorie public garantată 3 192 3 254 45
III. Datorie privată 5 590 5 619 80
Total datorie externă 15 251 15 345 179

* date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost la 31 ianuarie 2004 de 18,6 la suta, faţă de 19,9 la sută la 31 decembrie 2003.

Gradul de acoperire a crescut de la 4,0 luni de import la 31 decembrie 2003 la 4,6 luni de import la 31 ianuarie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.