Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-februarie 2006

21.04.2006

În perioada 1.01-28.02.2006 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 018 milioane euro, mai mare cu 80,5 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior, în principal pe seama accentuării deficitului balanţei comerciale.

- milioane euro -
  1.01-28.02.2005* 1.01-28.02.2006*
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 4 331 4 895 -564 5 481 6 499 -1 018
A. Bunuri şi servicii 3 639 4 284 -645 4 698 5 746 -1 048
a. Bunuri (export fob - import fob) 3 163 3 750 -587 3 875 4 872 -997
b. Servicii 476 534 -58 823 874 -51
- transport 153 191 -38 255 279 -24
- turism-călătorii 77 67 10 98 124 -26
- alte servicii 246 276 -30 470 471 -1
B. Venituri 140 547 -407 228 667 -439
C. Transferuri curente 552 64 488 555 86 469

* date provizorii

Deficitul de cont curent a fost acoperit în proporţie de 98,2 la sută prin investiţii străine directe (1 miliard euro, comparativ cu 0,5 miliarde euro în perioada ianuarie - februarie 2005).

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 28 februarie 2006 nivelul de 24 556 milioane euro, în creştere cu 0,3 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 28 februarie 2006 un sold de 11 304 milioane euro şi a reprezentat 46 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 46,2 la sută la 31 decembrie 2005). Datoria externă negarantată public a însumat 12 464 milioane euro la 28 februarie 2006, fiind cu 1,9 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 28 februarie 2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01. - 28.02.2006
- milioane euro, date provizorii -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005 Sold la 28.02.2006 1.01-28.02.2006
I. Datorie publicăa) 6 957 6 971 83
II. Datorie public garantatăa), din care: 4 343 4 333 118
sector public 4 131 4 121 116
sector privatb) 212 212 2
III. Datorie negarantată public, din care: 12 225 12 464 571
sector public 560 560 6
sector privatb) 11 665 11 904 565
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 23 525 23 768 772
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949* 788* 172*
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 24 474 24 556 944

* date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-28.02.2006 de 20,1 la sută, faţă de 18,2 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire3 la 28 februarie 2006 a fost de 6,7 luni de import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.