Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-februarie 2004

23.04.2004

În perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 131 milioane euro, de 2,1 ori mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 ianuarie - 28 februarie 2003 1 ianuarie - 29 februarie 2004
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 119 3 180 -61 3 425 3 556 -131
A. Bunuri şi servicii 2 835 3 025 -190 3 100 3 437 -337
  a. Bunuri (export fob - import fob) 2 436 2 657 -221 2 711 3 050 -339
  b. Servicii 399 368 31 389 387 2
        - transport 164 132 32 192 156 36
        - turism-călătorii 48 54 -6 50 61 -11
        - alte servicii 187 182 5 147 170 -23
B. Venituri 56 108 -52 45 80 -35
C. Transferuri curente 228 47 181 280 39 241

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 29 februarie 2004 nivelul de 15 513 milioane euro, înregistrându-se o creştere cu 0,8 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 29 februarie 2004 un sold de 9 838 milioane euro şi a reprezentat 63,4 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,9 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 29 februarie 2004 la 5 675 milioane euro, fiind cu 0,7 la sută mai mică decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 29 februarie 2004 (pe debitori) şi serviciul datoriei în perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 29.02.2004* Serviciul datoriei* 1.01-29.02.2004
I. Datorie publică 6 470 6 482 90
II. Datorie public garantată 3 199 3 356 112
III. Datorie privată 5 714 5 675 243
Total datorie externă 15 383 15 513 445

* date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost la 29 februarie 2004 de 16,5 la sută, faţă de 19,9 la sută la 31 decembrie 2003.

Gradul de acoperire a crescut de la 4,0 luni de import la 31 decembrie 2003 la 4,3 luni de import la 29 februarie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.