Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – septembrie 2012

01.10.2012

La 30 septembrie 2012, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32 427 milioane euro, faţă de 30 954 milioane euro la 31 august 2012.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:  

  • Intrări de 2 892 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv suma de 812,18 milioane euro rezultată din emisiunea de euroobligaţiuni a Ministerului Finanţelor Publice), venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 1 419 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi din contul Comisiei Europene, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor  internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4 584 milioane euro.  

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2012 au fost de 37 011 milioane euro, faţă de 35 352 milioane euro la 31 august 2012.  

Plăţile scadente în luna octombrie 2012 în contul datoriei publice şi public garantată denominate în valută însumează 122,3 milioane euro.