Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-martie 2006

23.05.2006

În trimestrul I 2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 564 milioane euro, mai mare cu 59,6 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior, în principal pe seama accentuării deficitului balanţei comerciale.

- milioane euro -
  Trimestrul I 2005* Trimestrul I 2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 995 7 975 -980 8 610 10 174 -1 564
A. Bunuri şi servicii 5 885 7 065 -1 180 7 354 9 037 -1 683
a. Bunuri (export fob - import fob) 5 095 6 156 -1 061 6 213 7 907 -1 694
b. Servicii 790 909 -119 1 141 1 130 11
- transport 246 318 -72 340 406 -66
- turism-călătorii 128 109 19 158 155 3
- alte servicii 416 482 -66 643 569 74
B. Venituri 233 794 -561 357 991 -634
C. Transferuri curente 877 116 761 899 146 753

* date rectificate

** date provizorii

Deficitul de cont curent a fost acoperit integral din investiţii străine directe (1,7 miliarde euro, comparativ cu 0,7 miliarde euro în trimestrul I 2005).

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 martie 2006 nivelul de 24 716 milioane euro, în creştere cu 0,7 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2006 un sold de 11 187 milioane euro şi a reprezentat 45,3 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 46 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 12 686 milioane euro la 31 martie 2006, fiind cu 3,1 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 31 martie 2006 şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005* Sold la 31.03.2006** Trimestrul I 2006**
I. Datorie publicăa) 6 957 6 938 131
II. Datorie public garantatăa), din care: 4 343 4 249 182
sector public 4 131 4 047 173
sector privatb) 212 202 9
III. Datorie negarantată public, din care: 12 302 12 686 797
sector public 560 563 7
sector privatb) 11 742 12 123 790
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 23 602 23 873 1 110
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 843 130***
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 24 551 24 716 1 240

* date rectificate

** date provizorii

*** date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în trimestrul I 2006 de 16,9 la sută, faţă de 18,2 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 martie 2006 de 6,6 luni de import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.