Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-martie 2004

20.05.2004

În primul trimestru al anului 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 269 milioane euro, cu 80,5 la sută mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 ianuarie - 31 martie 2003 1 ianuarie - 31 martie 2004
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 4 848 4 997 -149 5 529 5 798 -269
A. Bunuri şi servicii 4 365 4 761 -396 4 942 5 542 -600
  a. Bunuri (export fob - import fob) 3 778 4 191 -413 4 329 4 933 -604
  b. Servicii 587 570 17 613 609 4
        - transport 251 211 40 286 252 34
        - turism-călătorii 73 80 -7 85 100 -15
        - alte servicii 263 279 -16 242 257 -15
B. Venituri 83 159 -76 70 164 -94
C. Transferuri curente 400 77 323 517 92 425

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 31 martie 2004 nivelul de 15 809 milioane euro, înregistrându-se o creştere cu 2,8 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2004 un sold de 9 962 milioane euro şi a reprezentat 63 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,9 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 31 martie 2004 la 5 847 milioane euro, fiind cu 2,4 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 martie 2004 (pe debitori) şi serviciul datoriei în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 31.03.2004* Serviciul datoriei* 1.01-31.03.2004
I. Datorie publică 6 470 6 524 120
II. Datorie public garantată 3 199 3 438 209
III. Datorie privată 5 710 5 847 338
Total datorie externă 15 379 15 809 667

* date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost în trimestrul I 2004 de 16,6 la suta, faţă de 19,9 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire a crescut de la 4,0 luni de import la 31 decembrie 2003 la 4,3 luni de import la 31 martie 2004.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.