Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-aprilie 2006

22.06.2006

În perioada 1.01-30.04.2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 486 milioane euro, mai mare cu 57,2 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior, în principal pe seama accentuării deficitului balanţei comerciale.

- milioane euro -
  1.01-30.04.2005* 1.01-30.04.2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 9 478 11 059 -1 581 11 213 13 699 -2 486
A. Bunuri şi servicii 7 972 9 782 -1 810 9 618 12 136 -2 518
a. Bunuri (export fob - import fob) 6 890 8 513 -1 623 8 077 10 603 -2 526
b. Servicii 1 082 1 269 -187 1 541 1 533 8
- transport 333 436 -103 459 549 -90
- turism-călătorii 181 167 14 227 228 -1
- alte servicii 568 666 -98 855 756 99
B. Venituri 317 1 112 -795 478 1 320 -842
C. Transferuri curente 1 189 165 1 024 1 117 243 874

* date rectificate

** date provizorii

Deficitul de cont curent a fost acoperit în proporţie de 91 la sută prin investiţii străine directe (2,3 miliarde euro, comparativ cu 1 miliard euro în perioada ianuarie - aprilie 2005).

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 30 aprilie 2006 nivelul de 24 502 milioane euro, în scădere cu 0,2 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2006 un sold de 10 976 milioane euro şi a reprezentat 44,8 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 45,9 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 12 691 milioane euro la 30 aprilie 2006, fiind cu 2,9 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 30 aprilie 2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-30.04.2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005* Sold la 30.04.2006** 01.01-30.04.2006**
I. Datorie publicăa) 6 935 6 819 180
II. Datorie public garantatăa), din care: 4 345 4 157 231
sector public 4 133 3 963 215
sector privatb) 212 194 16
III. Datorie negarantată public, din care: 12 327 12 691 1 053
sector public 560 544 19
sector privatb) 11 767 12 147 1 034
Total datorie externă provenită din împrumuturi pe termen mediu şi lung 23 607 23 667 1 464
Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 835 139***
Total datorie externă pe termen mediu şi lung 24 556 24 502 1 603

* date rectificate

** date provizorii

*** date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-30.04.2006 de 16,7 la sută, faţă de 18,2 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire3 a fost la 30 aprilie 2006 de 6,6 luni de import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă