Comunicat de presă


Indicatori monetari - august 2012

25.09.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii august 2012 de 220 291,4 milioane lei. Faţă de luna iulie 2012 aceasta s-a diminuat cu 0,5 la sută (-1,0 la sută în termeni reali), iar în raport cu august 2011 masa monetară s-a majorat cu 7,2 la sută (3,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 august 2012
(mil. lei)
aug. 2012/
iul. 2012
%
aug. 2012/
aug. 2011
%
M1 (masa monetara în sens restrâns) 88 806,8 -0,8 7,9
Numerar în circulatie 32 890,5 0,0 14,5
Depozite overnight ** 55 916,3 -1,2 4,4
M2 (masa monetara intermediara) 220 022,0 -0,5 9,8
M1 88 806,8 -0,8 7,9
Depozite cu durata initiala de pâna la doi ani inclusiv (sunt incluse si depozitele rambursabile dupa notificare la cel mult trei luni inclusiv) 131 215,2 -0,3 11,0
M3 (masa monetara în sens larg) 220 291,4 -0,5 7,2
M2 220 022,0 -0,5 9,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operatiuni repo, actiuni/unitati ale fondurilor de piata monetara, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de pâna la doi ani inclusiv) 269,4 -32,1 -94,7

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetara si contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 august 2012
(mil. lei)
aug. 2012/
iul. 2012
%
aug. 2012/
aug. 2011
%
Masa monetara (M3) 220 291,4 -0,5 7,2
Active externe nete** 29 426,2 -9,9 10,2
Active interne nete*** 190 865,2 1,1 6,7

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna august 2012 cu 1,6 la sută (-2,1 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2012, până la nivelul de 227 932,5 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,4 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 2,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 0,3 la sută). La 31 august 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 5,7 la sută (1,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2011, pe seama majorării cu 4,3 la sută a componentei în lei (0,4 la sută în termeni reali) şi cu 6,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 august 2012
(mil. lei)
aug. 2012/
iul. 2012
%
aug. 2012/
aug. 2011
%
Credit neguvernamental (total) 227 932,5 -1,6 5,7
Credit neguvernamental în lei: 83 594,2 0,4 4,3
- gospodarii ale populatiei 34 566,0 0,6 -2,9
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 49 028,2 0,2 10,2
Credit neguvernamental în valuta: 144 338,3 -2,7 6,5
- gospodarii ale populatiei 71 121,0 -2,5 6,3
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 73 217,3 -2,8 6,6

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna august 2012 cu 2,9 la sută, până la 76 590,0 milioane lei. La 31 august 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 18,6 la sută (14,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna august 2012 cu 0,5 la sută faţă de luna iulie 2012, până la nivelul de 193 722,7 milioane lei

Tabel 4. Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali*
INDICATORI 31 august 2012
(mil. lei)
aug. 2012/
iul. 2012
%
aug. 2012/
aug. 2011
%
Depozite ale rezidentilor clienti neguvernamentali (total)** 193 722,7 -0,5 8,8
Depozite în lei ale rezidentilor: 125 958,2 -0,6 7,3
- gospodarii ale populatiei 74 992,9 -0,8 10,6
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 50 965,3 -0,3 2,8
Depozite în valuta ale rezidentilor: 67 764,5 -0,4 11,7
- gospodarii ale populatiei 44 575,5 -1,4 11,8
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) 23 189,0 1,7 11,5

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au redus cu 0,8 la sută, până la 74 992,9 milioane lei. La 31 august 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 10,6 la sută (6,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 50 965,3 milioane lei. La 31 august 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 2,8 la sută (-1,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au scăzut cu 0,4 la sută, până la nivelul de 67 764,5 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 2,1 la sută, până la 15 195,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 11,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,8 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 11,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 5,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 11,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 5,6 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 682,1 milioane lei (soldul la 31 august 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 66 907,9 milioane lei (soldul la 31 august 2012).