Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-mai 2004

21.07.2004

În primele cinci luni ale anului 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 130 milioane euro, cu 16,4 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 ianuarie - 31 mai 2003 1 ianuarie - 31 mai 2004
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 8 009 8 980 -971 9 433 10 563 -1 130
A. Bunuri şi servicii 7 199 8 435 -1 236 8 436 10 036 -1 600
  a. Bunuri (export fob - import fob) 6 232 7 444 -1 212 7 380 8 947 -1 567
  b. Servicii 967 991 -24 1 056 1 089 -33
        - transport 398 366 32 481 444 37
        - turism-călătorii 129 144 -15 148 175 -27
        - alte servicii 440 481 -41 427 470 -43
B. Venituri 135 421 -286 121 391 -270
C. Transferuri curente 675 124 551 876 136 740

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 31 mai 2004 nivelul de 16 080 milioane euro, în creştere cu 3,7 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2004 un sold de 9 840 milioane euro şi a reprezentat 61,2 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,3 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 31 mai 2004 la 6 240 milioane euro, fiind cu 6,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 mai 2004 (pe debitori) şi serviciul datoriei în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 31.05.2004* Serviciul datoriei* 1.01-31.05.2004
I. Datorie publică 6 470 6 500 290
II. Datorie public garantată 3 199 3 340 469
III. Datorie privată 5 843 6 240 522
Total datorie externă 15 512 16 080 1 281

* date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost în primele cinci luni ale anului 2004 de 18,4 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire a fost la 31 mai 2004 de 4,1 luni de import, nemodificat faţă de 31 decembrie 2003.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.