Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în semestrul I 2004

02.09.2004

În primul semestru al anului 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 617 milioane euro, cu 25,3 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 ianuarie - 30 iunie 2003 1 ianuarie - 30 iunie 2004
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 9 710 11 000 -1 290 11 537 13 154 -1 617
A. Bunuri şi servicii 8 684 10 279 -1 595 10 304 12 424 -2 120
  a. Bunuri (export fob - import fob) 7 501 9 058 -1 557 9 014 11 052 -2 038
  b. Servicii 1 183 1 221 -38 1 290 1 372 -82
        - transport 491 456 35 586 549 37
        - turism-călătorii 161 188 -27 179 227 -48
        - alte servicii 531 577 -46 525 596 -71
B. Venituri 158 574 -416 137 548 -411
C. Transferuri curente 868 147 721 1 096 182 914

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 30 iunie 2004 nivelul de 16 515 milioane euro, în creştere cu 5,6 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2004 un sold de 9 846 milioane euro şi a reprezentat 59,6 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 61,8 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 30 iunie 2004 la 6 669 milioane euro, fiind cu 11,7 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 iunie 2004 (pe debitori) şi serviciul datoriei în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 30.06.2004* Serviciul datoriei* 1.01-30.06.2004
I. Datorie publică 6 470 6 496 408
II. Datorie public garantată 3 201 3 350 571
III. Datorie privată 5 971 6 669 605
Total datorie externă 15 642 16 515 1 584

* date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost în primul semestru al anului 2004 de 18,5 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire a fost la 30 iunie 2004 de 4,3 luni de import, faţa de 4,1 luni de import la 31 decembrie 2003.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.