Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-mai 2006

24.07.2006

În perioada 1.01-31.05.2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 336 milioane euro, mai mare cu 53,2 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior, în principal pe seama accentuării deficitului balanţei comerciale.

- milioane euro -
  1.01-31.05.2005r 1.01-31.05.2006p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 12 055 14 233 -2 178 14 573 17 909 -3 336
A. Bunuri şi servicii 10 063 12 581 -2 518 12 415 15 875 -3 460
a. Bunuri (export fob - import fob) 8 663 10 983 -2 320 10 379 13 860 -3 481
b. Servicii 1 400 1 598 -198 2 036 2 015 21
- transport 420 566 -146 575 714 -139
- turism-călătorii 245 206 39 307 305 2
- alte servicii 735 826 -91 1 154 996 158
B. Venituri 405 1 454 -1 049 603 1 735 -1 132
C. Transferuri curente 1 587 198 1 389 1 555 299 1 256

r - date rectificate

p - date provizorii

Deficitul de cont curent a fost acoperit în proporţie de 85,7 la sută prin investiţii străine directe (2,9 miliarde euro în primele cinci luni ale anului 2006, comparativ cu 1,5 miliarde euro în perioada corespunzătoare din 2005).

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 mai 2006 nivelul de 24 787 milioane euro, în creştere cu 0,9 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2006 un sold de 10 957 milioane euro şi a reprezentat 44,2 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 45,9 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 12 976 milioane euro la 31 mai 2006, fiind cu 5,2 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 31 mai 2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-31.05.2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005r Sold la 31.05.2006p 01.01-31.05.2006p
1. Datorie publicăa) 6 935 6 824 267
2. Datorie public garantatăa), din care: 4 345 4 133 252
sector public 4 133 3 941 236
sector privatb) 212 192 16
3. Datorie negarantată public, din care: 12 339 12 976 1 337
sector public 560 525 38
sector privatb) 11 779 12 451 1 299
4.Datorie externă (1+2+3) (credite/împrumuturi şi alte asemenea) 23 619 23 933 1 856
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 854 151e
Total datorie externă (4+5) 24 568 24 787 2 007

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-31.05.2006 de 16,2 la sută, faţă de 18,2 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 mai 2006 de 6,3 luni de import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.