Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2004

27.09.2004

În perioada ianuarie-iulie 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 754 milioane euro, cu 23,6 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  ianuarie - iulie 2003 ianuarie - iulie 2004*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 11 675 13 094 -1 419 13 998 15 752 -1 754
A. Bunuri şi servicii 10 453 12 301 -1 848 12 399 14 869 -2 470
  a. Bunuri (export fob - import fob) 8 995 10 832 -1 837 10 844 13 239 -2 395
  b. Servicii 1 458 1 469 -11 1 555 1 630 -75
        - transport 592 541 51 699 653 46
        - turism-călătorii 198 225 -27 222 263 -41
        - alte servicii 668 703 -35 634 714 -80
B. Venituri 179 623 -444 163 663 -500
C. Transferuri curente 1 043 170 873 1 436 220 1 216

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 31 iulie 2004 nivelul de 16 995 milioane euro, în creştere cu 8,4 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 iulie 2004 un sold de 10 071 milioane euro şi a reprezentat 59,3 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 61,7 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 31 iulie 2004 la 6 924 milioane euro, fiind cu 15,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 iulie 2004 (pe debitori) şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - iulie 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 31.07.2004* Serviciul datoriei* 1.01-31.07.2004
I. Datorie publică 6 470 6 708 483
II. Datorie public garantată 3 200 3 363 638
III. Datorie privată 6 004 6 924 770
Total datorie externă 15 674 16 995 1 891

* date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost în perioada ianuarie-iulie 2004 de 18,4 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire a fost la 31 iulie 2004 de 4,5 luni de import, faţă de 4,1 luni de import la 31 decembrie 2003.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.