Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2012

11.09.2012

În perioada ianuarie - iulie 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2436 milioane euro, în scădere cu 35,4 la sută faţă de perioada ianuarie - iulie 2011, pe fondul evoluţiei balanţei veniturilor (+743 milioane euro), serviciilor (+314 milioane euro) şi transferurilor curente (+310 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie-iulie 2011r Ianuarie-iulie 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 33 755  37 525  -3 770  34 859  37 295  -2 436 
A. Bunuri şi servicii 29 848  33 716  -3 868  30 490  34 077  -3 587 
a. Bunuri (export fob - import fob)s 25 865  29 864  -3 999  26 090  30 122  -4 032 
b. Servicii 3 983  3 852  131  4 400  3 955  445 
- transport 1 202  759  443  1 338  748  590 
- turism - călătorii 552  764  -212  628  772  -144 
- alte servicii 2 229  2 329  -100  2 434  2 435  -1 
B. Venituri 654  2 443  -1 789  800  1 846  -1 046 
C. Transferuri curente 3 253  1 366  1 887  3 569  1 372  2 197 

p date provizorii
r date revizuite
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Im porturile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - iulie 2012 a fost finanţat în proporţie de 37,2 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 907 milioane euro2 (faţă de 963 milioane euro în perioada ianuarie - iulie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 107 milioane euro, iar creditele intra-grup3 800 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 78189 milioane euro la 31 iulie 2012 (79,6 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,4 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2012 nivelul de 20051 milioane euro (20,4 la sută din total datorie externă), în scădere cu 12,2 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 31 iulie 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - iulie 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada ianuarie - iulie 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 31.07.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 597  78 189  8 374 
I.1. Datorie publică directăa) 19 571  21 017  2 072 
I.1.1. Imprumuturi de la FMI 2 310  2 392  29 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 509  1 388  121 
I.3. Datorie negarantată public 35 796  37 562  3 868 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490  7 625  2 183e 
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231  10 597  130 
II. Datorie externă pe termen scurt 22 828  20 051  20 672e 
Total datorie externă (I+II) 98 425  98 240  29 046 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 27,5 la sută în perioada ianuarie - iulie 2012, comparativ cu 28,3 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 7,5 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 iulie 2012, comparabil cu cel înregistrat la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă