Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2004

21.10.2004

În perioada ianuarie-august 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 098 milioane euro, cu 46,4 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 ianuarie - 31 august 2003 1 ianuarie - 31 august 2004*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 13 374 14 807 -1 433 15 884 17 982 -2 098
A. Bunuri şi servicii 11 939 13 937 -1 998 14 077 17 001 -2 924
  a. Bunuri (export fob - import fob) 10 227 12 245 -2 018 12 270 15 100 -2 830
  b. Servicii 1 712 1 692 20 1 807 1 901 -94
        - transport 680 613 67 792 749 43
        - turism-călătorii 249 283 -34 275 319 -44
        - alte servicii 783 796 -13 740 833 -93
B. Venituri 200 677 -477 196 728 -532
C. Transferuri curente 1 235 193 1 042 1 611 253 1 358

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 31 august 2004 nivelul de 17 412 milioane euro, în creştere cu 11 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2004 un sold de 10 214 milioane euro şi a reprezentat 58,7 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 61,7 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 31 august 2004 la 7 198 milioane euro, fiind cu 19,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung la 31 august 2004 (pe debitori) şi
serviciul datoriei externe în perioada 1 ianuarie - 31 august 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 31.08.2004** Serviciul datoriei** 1.01-31.08.2004
I. Datorie publică 6 470 6 702 519
II. Datorie public garantată 3 207 3 512 698
III. Datorie privată 6 009 7 198 862
Total datorie externă 15 686 17 412 2 079

* datoria externă provenită din credite şi împrumuturi externe, obligaţiuni şi alte asemenea.

** date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost în perioada ianuarie - august 2004 de 18 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire a fost la 31 august 2004 de 4,9 luni de import, faţa de 4,1 luni de import la 31 decembrie 2003.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.