Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2004

22.11.2004

În perioada ianuarie-septembre 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 280 milioane euro, cu 38,1 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 ianuarie - 30 septembrie 2003 1 ianuarie - 30 septembrie 2004*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 15 171 16 822 -1 651 18 187 20 467 -2 280
A. Bunuri şi servicii 13 521 15 871 -2 350 16 034 19 378 -3 344
  a. Bunuri (export fob - import fob) 11 574 13 964 -2 390 13 966 17 180 -3 214
  b. Servicii 1 947 1 907 40 2 068 2 198 -130
        - transport 776 709 67 899 860 39
        - turism-călătorii 291 310 -19 313 341 -28
        - alte servicii 880 888 -8 856 997 -141
B. Venituri 222 728 -506 223 806 -583
C. Transferuri curente 1 428 223 1 205 1 930 283 1 647

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 30 septembrie 2004 nivelul de 17 528 milioane euro, în creştere cu 11,8 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2004 un sold de 10 260 milioane euro şi a reprezentat 58,5 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 61,7 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 30 septembrier 2004 la 7 268 milioane euro, fiind cu 20,9 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung la 30 septembrie 2004 (pe debitori) şi
serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - septembrie 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 30.09.2004** Serviciul datoriei** 1.01-30.09.2004
I. Datorie publică 6 470 6 594 595
II. Datorie public garantată 3 204 3 666 801
III. Datorie privată 6 010 7 268 1 024
Total datorie externă 15 684 17 528 2 420

* datoria externă provenită din credite şi împrumuturi externe, obligaţiuni şi alte asemenea.

** date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost în perioada ianuarie - septembrie 2004 de 18,5 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire a fost la 30 septembrie 2004 de 5 luni de import, faţa de 4,1 luni de import la 31 decembrie 2003.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.