Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2004

20.12.2004

În perioada ianuarie - octombrie 2004, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 634 milioane euro, cu 22,3 la sută mai mare decât cel din perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  1 ianuarie - 31 octombrie 2003 1 ianuarie - 31 octombrie 2004*
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 17 045 19 198 -2 153 20 426 23 060 -2 634
A. Bunuri şi servicii 15 213 18 157 -2 944 18 049 21 870 -3 821
  a. Bunuri (export fob - import fob) 13 004 15 976 -2 972 15 709 19 403 -3 694
  b. Servicii 2 209 2 181 28 2 340 2 467 -127
        - transport 881 807 74 1 018 969 49
        - turism-călătorii 320 389 -69 346 378 -32
        - alte servicii 1 008 985 23 976 1 120 -144
B. Venituri 241 975 -554 257 875 -618
C. Transferuri curente 1 591 246 1 345 2 120 315 1 805

* date provizorii

Datoria externă pe termen mediu şi lung a atins la 31 octombrie 2004 nivelul de 17 516 milioane euro, în creştere cu 11,7 la sută faţă de 31 decembrie 2003.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2004 un sold de 10 197 milioane euro şi a reprezentat 58,2 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 61,7 la sută la 31 decembrie 2003). Datoria privată externă s-a situat la 31 octombrie 2004 la 7 319 milioane euro, fiind cu 21,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2003.

Datoria externă* a României pe termen mediu şi lung la 31 octombrie 2004 (pe debitori) şi
serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - octombrie 2004
- milioane euro -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2003 Sold la 31.10.2004** Serviciul datoriei** 1.01-31.10.2004
I. Datorie publică 6 470 6 539 635
II. Datorie public garantată 3 204 3 658 845
III. Datorie privată 6 007 7 319 1 332
Total datorie externă 15 681 17 516 2 812

* datoria externă provenită din credite şi împrumuturi externe, obligaţiuni şi alte asemenea.

** date provizorii

Rata serviciului datoriei externe a fost în perioada ianuarie - octombrie 2004 de 19 la sută, faţă de 20,6 la sută în anul 2003.

Gradul de acoperire a fost la 31 octombrie 2004 de 5 luni de import, faţă de 4,1 luni de import la 31 decembrie 2003.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe se calculează ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul cumulat de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu de bunuri şi servicii din perioada respectivă.